BrabantStad: de kunst van het samenwerken

BrabantStad is een bestuurlijk netwerk tussen de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant. 

‘Samen zijn we sterker’: dat is het uitgangspunt van onze samenwerking. BrabantStad streeft naar een blijvende positie in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s en wil de agglomeratie- en internationale concurrentiekracht van Brabant versterken. Onze resultaten komen ten goede aan heel Brabant.

ABC
BrabantStad werkt aan een Aantrekkelijker, Bereikbaarder en Concurrerender Brabant, ook wel het 'ABC van BrabantStad' genoemd. De Stuurgroep BrabantStad voegde daar de 'D' van 'Doen' aan toe. In BrabantStad worden beproefde innovaties opgeschaald en uitgerold door middel van de Werkagenda BrabantStad. Daarnaast werken wij aan een gezamenlijke Lobby-agenda BrabantStad. Lees hier over de Lobbyfiches BrabantStad

 

Aantrekkelijkheid vergroten

2 magneet

  Hoge kwaliteit van leven

Bereikbaarheid verbeteren

DVM 1

Optimaal verbonden

Concurrentiekracht versterken

sustainable e.a. woorden

Duurzaamheid, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Werkagenda BrabantStad

3 Work in progress

Opschalen en uitrollen van innovaties

Tweets van BrabantStad