Aantrekkelijk BrabantStad

AANTREKKELIJKHEID VERGROTEN: hoge kwaliteit van leven

Ontwikkelingen, innovaties en kennisdeling komen sneller en gemakkelijker tot stand in stedelijke gebieden waar mensen op dichtbevolkte schaal ondernemen, bedenken, wonen en creëren. Het behouden van de aantrekkingskracht als stedelijk gebied is hierbij de uitdaging die voor ons ligt.

Strategische toplocaties
Een goede ruimtelijke kwaliteit van Brabant is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor het realiseren van een economische topregio met bijbehorend vestigingsklimaat. Daarom zetten we in op het creëren van hoogstedelijke allure op strategische toplocaties in de steden. Dit betekent dat we de Spoorzones en centrumgebieden op een hoger niveau van stedelijkheid gaan brengen. We houden ook het groene karakter van de regio vast en deze versterken we waar mogelijk en werken we aan de versterking van de unieke relatie tussen stad en land in Brabant. Via het toepassen en uitrollen van innovatieve e-technologieën die bijdragen aan de vergroening en verduurzaming van de leefomgeving, kunnen we daarnaast werken aan een goede milieukwaliteit en een aantrekkelijk gebied om te wonen, te ontspannen en te bewegen.


Sociaal en economisch
Bij een aantrekkelijk vestigingsklimaat hoort ook een uitstekend sportief en cultureel klimaat. Hier liggen echter nog kansen voor verbetering. We kunnen meer afstemmen tussen de Brabantse steden en meer aandacht geven aan mogelijke sociale en economische spin-off effecten. We beogen daarom te komen tot een gezamenlijke programmering van topevenementen waarbij we deze spin-off effecten eveneens versterken. We doen dat door enerzijds te kiezen voor die evenementen die passen bij het economisch profiel van Brabant. Anderzijds organiseren we 'aanvullende evenementen' binnen evenementen. Om het evenementenklimaat, tot slot, een extra boost te geven, streven we er daarnaast naar evenementen te hosten van internationale allure en kwaliteit.

Voorgaande acties moeten de opmaat vormen tot een steviger, internationaal aansprekende profilering op evenementengebied, aansluitend bij het typische DNA van Brabant.

Bijbehorende voorbeeldprojecten uit de Werkagenda
Zuidlijn
(Sport)evenementen
Natuurlijk Verbinden


Informatie

Lees voor meer informatie de 'Werkagenda BrabantStad: versterken agglomeratie- en netwerkkracht' , bekijk online de Werkagenda BrabantStad Projectenportfolio of neem contact op met het Programmabureau BrabantStad, telefoon (073) 680 83 10, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.