Bereikbaar BrabantStad

BEREIKBAARHEID VERBETEREN: optimaal verbonden en smart connectivity

Voor een open, internationaal georiënteerde samenleving en economie als in Nederland zijn goede internationale verbindingen van vitaal belang. Hierin zijn de afgelopen jaren betekenisvolle stappen gezet via het programma BrabantStad Bereikbaar. Continuering van de bestuurlijke aandacht én het realiseren van maatregelen blijven echter nodig.


Vooral in een provincie als Brabant, met de daarin gelegen Brainportregio, het aanwezige internationale bedrijfsleven en kennisinstituten, de functie van een logistieke schakel in de Eurodelta en de exportpositie is dit van belang. Een adaptief investeringsprogramma voor een verbeterde doorstroming op de internationale achterlandverbinding A58/A67 is cruciaal.

Onze opgave ligt echter niet alleen in het vergroten van onze (inter)nationale connectiviteit. Ook het versterken van de bereikbaarheid van onze Daily Urban Systems vragen onze aandacht. Een kwaliteitssprong op de verschillende schaalniveaus vereist een Brabants mobiliteitsconcept. Daarbij faciliteren we het netwerk met verbindingen en knooppunten optimaal en bieden ruimte voor het breed implementeren van in Brabant ontwikkelde en beproefde innovaties (smart connectivity).


Bijbehorend voorbeeldproject uit de Werkagenda

Vernieuwing OV-agenda

Informatie
Lees voor meer informatie de 'Werkagenda BrabantStad: versterken agglomeratie- en netwerkkracht' , bekijk online de Werkagenda BrabantStad Projectenportfolio of neem contact op met het Programmabureau BrabantStad, telefoon (073) 680 83 10, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.