BrabantStad: de kunst van het samenwerken

BrabantStad is een bestuurlijk netwerk tussen de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant. Samen beschikken wij over de kracht en kwaliteit om te fungeren als koplopers in onze regio. ‘Samen zijn we sterker’: dat is het uitgangspunt van onze samenwerking. Onze resultaten komen ten goede aan heel Brabant.

BrabantStad streeft naar een blijvende positie in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s. Daarom zetten wij samen in op de versterking van het economische en innovatieve vermogen van Brabant en een goede balans tussen economie, ecologie en mens.

We werken met een strategische agenda met vier ontwikkelopgaven:
1. Economische versterking
2. Vergroten internationale allure
3. Bevorderen (internationale) bereikbaarheid
4. Versterken ruimtelijke structuur

Dit realiseren we middels de Werkagenda BrabantStad.

BrabantStad in beeld

Economische versterking

Strategische Agenda

De ambitie van BrabantStad is om te horen tot de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s.

Vergroten internationale allure

Foto Europese vlaggen 250-154

BrabantStad heeft internationale aspiraties. We willen behoren tot de internationale top.

Bevorderen bereikbaarheid

DVM 1

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om internationaal concurrerend te zijn.

Versterken ruimtelijke structuur

Foto Boscotondocomplex Helmond 250-154

Een goede ruimtelijke kwaliteit van Brabant is één van de belangrijkste randvoorwaarden.