BrabantStad: de kunst van het samenwerken

BrabantStad is een bestuurlijk netwerk tussen de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant. 

Wij beschikken over de kracht en kwaliteit om te fungeren als koplopers in onze regio. ‘Samen zijn we sterker’: dat is het uitgangspunt van onze samenwerking. Onze resultaten komen ten goede aan heel Brabant. BrabantStad streeft naar een blijvende positie in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s en wil de agglomeratie- en internationale concurrentiekracht van Brabant te versterken. 

Werkagenda BrabantStad
Met de Werkagenda BrabantStad realiseren we een Aantrekkelijker, Bereikbaarder en Concurrerender Brabant. Ook wel het 'ABC van BrabantStad' genoemd. Deze Agenda bestaat uit concrete 'doe' en 'verkennende' projecten, altijd gericht op het uitrollen van innovaties naar de regio. Het gaat om bestaande en potentievolle projecten, die door samenwerking binnen BrabantStad breed kunnen worden opgeschaald naar andere partners en steden.

 

BrabantStad in beeld

Aantrekkelijkheid vergroten

Foto Boscotondocomplex Helmond 250-154

Hoge kwaliteit van leven

Bereikbaarheid verbeteren

DVM 1

Optimaal verbonden

Concurrentiekracht versterken

Foto Europese vlaggen 250-154

Kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Werkagenda BrabantStad

Strategische Agenda

Opschalen en uitrollen van innovaties