EUROPA

    Sinds 2004 heeft BrabantStad een eigen belangenhartiger voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in Brussel. Doel is onze prioriteiten zo goed mogelijk op de Brusselse agenda te krijgen en te participeren in Europese programma's. Hiervoor volgt onze belangenbehartiger de ontwikkelingen in Europa op de voet en speelt actief in op de kansen voor BrabantStad. De belangenbehartiger neemt actief deel aan netwerken en allianties, onderhoudt contacten met de Europse Commissie, het Europees Parlement, de Permanente Vertegenwoordiging en overige relevante Europese organisaties en netwerken, organiseert werkbezoeken en ontvangsten voor bestuurders.
     
    Belang van steden en stedelijke regio's neemt toe in Brussel: Pact van Amsterdam. De stad heeft de toekomst; straks woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Ook in Europa neemt het belang van steden en stedelijke regio's toe. Steden spelen een belangrijke rol in de vertaling van Europees en nationaal beleid naar concrete acties. Steden implementeren direct of indirect het Europees beleid en de wet- en regelgeving dragen zo bij aan het realiseren van de Europese doelstellingen. Het is mede om die reden dat BrabantStad investeert in de EU Urban Agenda met als doel het EU-beleid beter te laten aansluiten op het stedelijk beleid.

Het ABC (Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend) van BrabantStad en de onderliggende werkagenda is de basis voor onze inzet in Brussel. We werken met een inhoudelijk gedreven en gefocuste agenda op de onderwerpen:

  1. Slimme Mobiliteit
  2. Internationale Bereikbaarheid
  3. Urban Agenda
  4. Toekomst cohesiefondsen

Netwerken en allianties
BrabantStad is full member van hét netwerk van Europese steden: Eurocities. Hiermee bundelen de steden, waaronder BrabantStad, hun krachten richting de Europese Commissie. BrabantStad bouwt daarnaast specifieke allianties op rondom de voor de hierboven genoemde BrabantStad-relevante thema's.

 

2. wereldbol met vlaggen