5 grote Brabantse steden zetten in op natuurnetwerk

De provincie Noord-Brabant wil het Natuurnetwerk Brabant (voorheen de ecologische hoofdstructuur) realiseren. Hiervoor is het Groenontwikkelfonds Brabant opgericht.

De 5 grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg) hebben een voorstel uitgewerkt voor de aanleg van minimaal 500 hectare aan natuur en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones. Hun bidbook 'Steden als schakels binnen natuurnetwerk Brabant' is op 4 oktober aangeboden aan de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout van Natuur, Milieu en Water. Met de uitvoering van de plannen is een bedrag van zo'n 40 miljoen euro gemoeid. De B5-steden vragen aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant om de helft van dit bedrag voor haar rekening te nemen. De steden zorgen zelf voor het beheer van de nieuw aan te leggen natuur.

Lees verder >>