Over ons

'BrabantStad: een sterk internationaal concurrerend en duurzaam groeiend stedelijk netwerk'

BrabantStad is een bestuurlijk netwerk van de 5 grote Brabantse gemeenten (Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg) en de provincie Noord-Brabant.
Samenwerken zit ons in het bloed. We werken samen met andere overheden, maar ook met het onderwijs en het bedrijfsleven.

BrabantStad heeft een informeel karakter. Wij zijn geen extra bestuurslaag met een eigen doorzettingsmacht. Steden en provincie behouden een eigen autonomie. Wat we doen is slim samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Omdat we samen meer bereiken dan alleen. Juist daarom investeert BrabantStad in het organiseren van commitment. BrabantStad initieert, stimuleert, verbindt en werkt samen. Deze dynamiek komt ten goede aan heel Brabant.

Organisatie
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Stuurgroep BrabantStad, bestaande uit één gedeputeerde en vijf wethouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren en uitvoeren van de werk- en lobbyagenda BrabantStad en de regie op de samenhang binnen het netwerk.

De Commissaris van de Koning en de burgemeesters van de vijf steden treden op als de ambassadeurs van BrabantStad. Zij zijn de eerste verantwoordelijken als het gaat om public affairs en gezamenlijke lobby richting Europa en het Rijk. Zij benutten hun netwerk in het verder brengen van de projecten uit de werk- en lobbyagenda BrabantStad. Dat netwerk bestaat uit o.a. het Brabantse bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke instellingen.

Het Programmabureau BrabantStad regisseert, coördineert en faciliteert de samenwerking. Het bureau voert het secretariaat van de Stuurgroep, is verantwoordelijk voor de communicatie in het netwerk, houdt zich bezig met public affairs en organiseert regelmatig bestuurlijke ontmoetingen, zoals bijvoorbeeld de BrabantStad-dinsdag. De programmamanager stuurt het bureau aan.

Een Ambtelijke Coördinatiegroep BrabantStad is binnen de vijf betrokken steden en de provincie verantwoordelijk voor de ambtelijke coördinatie; zij ondersteunen de programmamanager bij het uitvoeren van de Strategische Agenda BrabantStad en bewaken als groep het collectieve belang van BrabantStad.  


BrabantStad-dinsdagen

Een netwerk kan niet zonder ontmoetingen. Daarom vinden vier keer per jaar zogeheten BrabantStad-dinsdagen plaats, ook wel B5-dinsdagen genoemd. Op deze dag komen de vijf colleges van Burgemeesters en Wethouders en het college van Gedeputeerde Staten bijeen rondom een aantal brede inspirerende thematische bijeenkomsten die invulling geven aan het ABC (Aantrekkelijk, Bereikbaarheid, Concurrentie) van BrabantStad. Daarnaast is er op deze dag ruimte voor informele ontmoeting en vakinhoudelijke afstemming.