Eindhoven ISE

Foto Internationale School Eindhoven 367-90

De Internationale School Eindhoven (ISE): niet alleen een school, maar ook een ontmoetingsplaats voor buitenlandse kenniswerkers en hun gezinnen.

Breda Waterakkers

Foto Samen Investeren Waterakkers 367-90

Waterakkers: waar duurzame waterhuishouding, stedelijke ontwikkeling, recreatie en natuurontwikkeling hand in hand gaan.
(Foto: Ad Vermeulen)

Helmond Automotive

Foto Automotive Campus 367-90

De Automotive Campus: waar onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling samengaan met commerciële activiteiten voor starters, doorgroeiers en topspelers.

Tilburg Logistic City

Foto Huis van de logistiek 367-90

Om de rol van Midden-Brabant als logistieke topregio uit te bouwen en de positie op het terrein van zowel duurzame logistiek als goederenvervoer versterken.

's-Hertogenbosch Willem II

Foto Willem II 367-90

Eind 2010 is een begin gemaakt met de vorming van een beeldende kunst cluster in de Willem II fabriek. Eind 2013 was de renovatie voltooid.
(Foto: Joep Jacobs)

Samen Investeren in BrabantStad 2008-2013

De BrabantStad-partners ontwikkelden onder de naam 'Samen Investeren in BrabantStad' een groot aantal baanbrekende projecten. 
Voor een beter milieu, een bloeiende economie, meer cultuur of een perfecte verkeersdoorstroming bijvoorbeeld.  Hiervoor werd
een investeringsprogramma opgesteld ter waarde van bijna  € 1 miljard.

In 2007 ondertekenden de partners hiervoor een intentieverklaring. Het programma liep eind 2013 af. Hierin bundelden de BrabantStad-partners (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de Provincie Noord-Brabant) hun krachten, met steun van het Rijk, Europa en bedrijfsleven. Door te investeren in projecten op economisch, ecologisch, sociaal en cultureel terrein stelde BrabantStad op tal van beleidsterreinen een duurzame toekomst veilig voor Brabant als geheel en de steden in het bijzonder.


Ruim 160 projecten

Samen Investeren bestond uit ruim 160 projecten. Inmiddels zijn die projecten uitgevoerd, die alleen konden slagen dankzij de gezamenlijke inzet van de betrokkenen. Een deel van de projecten werd in BrabantStad-verband opgepakt. De overige projecten worden door de steden afzonderlijk getrokken, uiteraard in goede afstemming met de partners. Van de bijna € 1 miljard investeerde de provincie € 231 miljoen en de 5 steden € 378 miljoen. Andere partijen als de Rijksoverheid, Europa en bedrijfsleven droegen nog eens € 341 miljoen bij.


Resultaat

Het resultaat bestaat uit mooie en leefbare wijken en centra, een nieuwe inrichting van de spoorzones, bereikbaarheid, investeringen in natuur, milieu en culturele voorzieningen. Brabantse steden met een eigen, krachtige identiteit. Steden waar het voor mensen goed wonen én werken is, waar het bedrijfsleven floreert.


Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de digitale Resultatenkaart Samen Investeren, de selectie uit de ruim 160 Samen Investeren projecten uit de verschillende steden of bijgevoegde documenten.

Of neem contact op met het programmabureau BrabantStad, telefoon (073) 680 83 10, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.