Strategische Agenda Brabantstad

Aan de basis van de samenwerking binnen BrabantStad ligt een Strategische Agenda volgens vier ontwikkelopgaven:

  1. Economische versterking door kennis, innovatie en valorisatie
  2. Vergroten internationale allure
  3. Bevorderen (internationale) bereikbaarheid
  4. Versterken ruimtelijke structuur

Deze opgaven worden gerealiseerd middels de Werkagenda BrabantStad.

Economische versterking

Strategische Agenda

De ambitie van BrabantStad is om te horen tot de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s.

Vergroten internationale allure

Foto Europese vlaggen 250-154

BrabantStad heeft internationale aspiraties. We willen behoren tot de internationale top.

Bevorderen bereikbaarheid

DVM 1

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om internationaal concurrerend te zijn.

Versterken ruimtelijke structuur

Foto Boscotondocomplex Helmond 250-154

Een goede ruimtelijke kwaliteit van Brabant is één van de belangrijkste randvoorwaarden.