Economische versterking

innovatietop

De ambitie van BrabantStad is om te horen tot de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s.  

Vergroten internationale allure

international-flags

BrabantStad heeft internationale aspiraties. We willen behoren tot de internationale top.

Bevorderen bereikbaarheid

wegwerkzaamheden

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om internationaal concurrerend te zijn. 

Versterken ruimtelijke structuur

ruimtelijke structuur

Een goede ruimtelijke kwaliteit van Brabant is één van de belangrijkste randvoorwaarden.

Benutting Ruit van Breda

Met het project Benutting Ruit van Breda zet BrabantStad in op het beter benutten en aanpassen van de bestaande infrastructuur. Een samenhangend pakket van verkeersmanagement maatregelen zorgt ervoor dat het verkeer op de hoofdwegen rond Breda (A58, A16, A27 en A59) blijft doorstromen én dat routes van en naar de economische toplocaties bereikbaar blijven.

De regio Breda kampt tijdens spitsuren met structurele doorstromingsproblemen, zowel op gemeentelijke, provinciale als op rijkswegen. Door de groei van het verkeer worden de fileproblemen alsmaar groter. Voor de middellange termijn staan rond Breda geen grootschalige infrastructurele uitbreidingen op de agenda.

Het plan is gericht op de periode 2011 – 2015. De eerste maatregelen zijn:

  1. Regelscenario voor A16 Rotterdam – Breda
  2. Regelscenario voor A58 Roosendaal – West-Breda
  3. Optimalisatie van verkeersregelinstallaties (VRI’s) voor het traject Roosendaal – Etten-Leur – Breda en de koppeling Westerparklaan en Ettensebaan in Breda
  4. Slimme koppeling van VRI’s en plaatsing van geografische route informatiepanelen (GRIP) voor het traject Breda – Rotterdam op de Terheijdenseweg in Breda
  5. Optimalisatie van de doorstroming op de Noordelijke rondweg van Breda/aansluiting Breda-Noord bij Prinsenbeek.

Naast aanpassingen van VRI's gaat het om maatregelen als:

  1. Kleinschalige aanpassingen aan de belijning en bewegwijzering
  2. Verlenging van toe- en afritten
  3. Aanpassingen van kruispunten.