Goederen en logistiek

Goederenvervoer en logistiek

ITS en verkeersmanagement

Module foto ITS

Basis op orde             

Basis op orde

OV-netwerk Brabantstad

Module trein

Fiets

Fiets

Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar

Foto Netwerkprogramma versie 02.07.2015BrabantStad werkt aan een betere bereikbaarheid van het stedelijk netwerk Brabant. Onze ambitie is een concurrerende positie in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s. Door het realiseren van snelle en betrouwbare (internationale) verbindingen tussen de economische kerngebieden voor het personen- en goederenvervoer. En door de inzet van een breed aanbod aan vervoersmiddelen en duurzame en innovatieve vervoerssystemen. 

Onze focus ligt op:

  • betere (internationale) connectiviteit met omliggende stedelijke regio’s, met prioriteit voor de kennisas Amsterdam – Eindhoven en de logistieke assen Rotterdam – Brabant – Duitsland en Rotterdam – Brabant – België.
  • een sterk daily urban system binnen Brabant, met goed bereikbare economische toplocaties en knooppunten.

 

Speerpunten 2014-2018

Voor een betere bereikbaarheid en het versterken van het vestigingsklimaat richten we ons op:


Ook zetten we ons actief in voor:


Onze strategische principes

  • Integraal: werken vanuit integrale maatschappelijke opgaven, in samenhang met andere sectoren zoals ruimte, economie en milieu
  • Internationaal: werken aan internationale verbindingen, kennisnetwerken en Europese financiering
  • Multimodaal: werken aan deur-tot-deuroplossingen
  • Innovatief: als koploper op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit
  • Samen: altijd in samenwerking met andere partijen
  • Klantgericht: voor tevreden reizigers en ondernemers


Download hier de p
rintvriendelijke Samenwerkingsagenda 2014-2018


Informatie

Meer weten over de verschillende projecten en resultaten? Bekijk de Resultatenkaart Netwerkprogramma voor meer informatie.