Spring naar content

Het samenwerkingsverband van de provincie

Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden

BrabantStad Dinsdag; succesvolle bijeenkomst  in een goede sfeer

BrabantStad Dinsdag; succesvolle bijeenkomst in een goede sfeer

Op dinsdag 5 juli was Doloris Rooftop in het voormalige postkantoor aan de Spoorlaan in Tilburg de plek waar de tweede BrabantStad Dinsdag van dit jaar werd gehouden. Het was een inspirerende dag waarin onder andere de CdK, gedeputeerden en de nieuwe colleges van de B5 informeel met elkaar in gespre

Lees meer
BrabantStad-diner met CEO ASML Peter Wennink

BrabantStad-diner met CEO ASML Peter Wennink

Het is een bijzondere traditie die het beste wat Brabant te bieden heeft combineert: het jaarlijkse BrabantStad-diner. Gastvrijheid geflankeerd met een programma dat inspiratie en informele bestuurlijke ontmoeting tussen de ambtelijke top van Den Haag en bestuurlijk Brabant faciliteert.

Lees meer
Overdrachtsdocument naar een nieuwe Stedelijke Agenda 2022-2026

Overdrachtsdocument naar een nieuwe Stedelijke Agenda 2022-2026

Elke samenwerking vraagt om regelmatige reflectie en actualisering. Daar hebben we het afgelopen jaar met elkaar als BrabantStad-partners aan gewerkt.

Lees meer
Jaarverslag 2021 vastgesteld

Jaarverslag 2021 vastgesteld

Het jaar 2021 was het jaar waarin de BrabantStad-samenwerking haar 20-jarige bestaan vierde. Bovenal was het ’t jaar waarin we hoopten het COVID-19 virus achter te kunnen laten maar waarin het virus helaas de samenleving in haar greep hield.

Lees meer

Onze ambitie

Blijvend behoren tot de top vijf van Europa’s kennis- en innovatieregio’s. We willen profiteren van elkaars sterkten om meer agglomeratiekracht te ontwikkelen, meer verdiencapaciteit te realiseren en een hogere kwaliteit van leven te bereiken voor alle inwoners.

Bouw mee aan een beter Brabant!

BrabantStad staat open voor ideeën of initiatieven die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de Stedelijke Agenda BrabantStad.