Spring naar content

Het samenwerkingsverband van de provincie

Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden

Brabant ontvangt het UCI Bike Region Label

Brabant ontvangt het UCI Bike Region Label

De provincie Noord-Brabant, BrabantStad en Brabant Sport hebben in Glasgow de UCI International Bike Region Label ontvangen.

Lees meer
BrabantStad Dinsdag op 11 oktober  in het teken duiding crisis en wat dat betekent voor overheid en samenleving…

BrabantStad Dinsdag op 11 oktober in het teken duiding crisis en wat dat betekent voor overheid en samenleving…

De BrabantStad dinsdag van 11 oktober jl. was een goede bijeenkomst. Het ging over de duiding van de huidige crises en het delen van problemen en oplossingen. Wat betekent dat voor de partners van BrabantStad en hoe kunnen we daarmee omgaan?

Lees meer
BrabantStad Dinsdag 5 juli; succesvolle bijeenkomst  in een goede sfeer

BrabantStad Dinsdag 5 juli; succesvolle bijeenkomst in een goede sfeer

Op dinsdag 5 juli was Doloris Rooftop in het voormalige postkantoor aan de Spoorlaan in Tilburg de plek waar de tweede BrabantStad Dinsdag van dit jaar werd gehouden. Het was een inspirerende dag waarin onder andere de CdK, gedeputeerden en de nieuwe colleges van de B5 informeel met elkaar in gespre

Lees meer
BrabantStad-diner met CEO ASML Peter Wennink

BrabantStad-diner met CEO ASML Peter Wennink

Het is een bijzondere traditie die het beste wat Brabant te bieden heeft combineert: het jaarlijkse BrabantStad-diner. Gastvrijheid geflankeerd met een programma dat inspiratie en informele bestuurlijke ontmoeting tussen de ambtelijke top van Den Haag en bestuurlijk Brabant faciliteert.

Lees meer

Onze ambitie

Blijvend behoren tot de top vijf van Europa’s kennis- en innovatieregio’s. We willen profiteren van elkaars sterkten om meer agglomeratiekracht te ontwikkelen, meer verdiencapaciteit te realiseren en een hogere kwaliteit van leven te bereiken voor alle inwoners.

Bouw mee aan een beter Brabant!

BrabantStad staat open voor ideeën of initiatieven die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de Stedelijke Agenda BrabantStad.