Spring naar content

Het samenwerkingsverband van de provincie

Noord-Brabant en de zeven grote Brabantse steden

Nieuwsbrief BrabantStad april 2024

Nieuwsbrief BrabantStad april 2024

Een nieuwe editie van de BrabantStad nieuwsbrief is uit! Hierin alles over het BrabantStad diner, de samenwerkingsovereenkomst Slimme en Duurzame Mobiliteit en de heidag van onze stuurgroep.

Lees meer
BrabantStad diner in Kasteel Helmond

BrabantStad diner in Kasteel Helmond

Dit jaar ontvingen Brabantse commissaris van de Koning, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden de Haagse gasten op maandag 11 maart in Kasteel Helmond.

Lees meer
Nieuwsbrief BrabantStad februari 2024

Nieuwsbrief BrabantStad februari 2024

De eerste BrabantStad nieuwsbrief van 2024 is uit. Hierin onder meer alles over de BrabantStad dinsdag met KNMI hoofddirecteur Maarten van Aalst en hoe samenwerking zorgt voor goede bereikbaarheid.

Lees meer
BrabantStad dinsdag over klimaat, weer en water

BrabantStad dinsdag over klimaat, weer en water

Dinsdag 30 januari was de eerste BrabantStad dinsdag van 2024. Het BrabantStad netwerk was deze editie te gast in Breda bij Waterschap Brabantse Delta. In het koetshuis van landgoed Bouvigne werden Brabantse bestuurders gastvrij ontvangen.

Lees meer

Onze ambitie

Blijvend behoren tot de top vijf van Europa’s kennis- en innovatieregio’s. We willen profiteren van elkaars sterkten om meer agglomeratiekracht te ontwikkelen, meer verdiencapaciteit te realiseren en een hogere kwaliteit van leven te bereiken voor alle inwoners.

Bouw mee aan een beter Brabant!

BrabantStad staat open voor ideeën of initiatieven die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de Stedelijke Agenda BrabantStad.