Spring naar content

Aanzet tot (gezamenlijke Brabantse) benadering van (crisis) aanpak corona

24 maart 2020
Group 550

De economie lijkt door de uitbraak van het coronavirus stevig getroffen te worden. Brabant krijgt het extra zwaar voor zijn kiezen. De brandhaard in onze provincie is hardnekkig. De coronamaatregelen hebben invloed op het bedrijfsleven. Leveranties uit het buitenland, met name Azië, maar ook uit Italië en Spanje, blijven uit, kosten logistiek stijgen hard en/of vraag valt weg. Bedrijven moeten productie staken omdat werknemers uitvallen of afspraken (voor het sluiten van deals) of missies worden afgezegd. Het kernteam bestaande uit Brabantse bestuurders, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen gaan informatie verzamelen en delen en op zoek naar een provinciebrede systematische monitor van de impact. Ook poogt men met elkaar een proactieve en moderne crisisbenadering vorm te geven. Uit ervaringen met eerdere crisissen weten we dat in elk geval twee zaken belangrijk zijn om op in te zetten:

  • We moeten ervoor zorgen dat we werknemers zo lang als mogelijk actief houden in de bedrijven zelf, want eenmaal uitgevallen is het lastig ze weer terug te brengen.
  • We kunnen (tussentijdse) uitval het beste benutten om in te zetten op scholing.

Het KEIC gaat op zoek naar een aanpak waarbij we deze twee doelstellingen stevig overeind kunnen houden. Men zal daarbij proactief volgen welke maatregelen het Rijk gaat nemen, en met hen in overleg treden welke maatregelen (financiering, kredieten, Wvt of deeltijd WW) deze twee uitgangspunten het beste ondersteunt. Gelijktijdig zal men met het bedrijfsleven in gesprek gaan om de twee doelstellingen zo concreet mogelijk vorm te geven. Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren die nu vanuit de schoolbanken stage lopen in bedrijven de dupe worden en weer terugvallen (zonder afgeronde stageprojecten)? Hoe kunnen we werknemers die nu even tijdelijk niet nodig zijn of werkvoorraad missen bij de sector/het bedrijfsleven betrokken houden? We weten dat we alle vakmensen en talenten straks net zo hard weer nodig hebben.

Tot slot gaat het KEIC op zoek naar mogelijkheden om de vraaguitval en het stilvallen van productie zoveel als mogelijk te benutten om medewerkers te scholen, bij- of om te scholen.

Voor eventuele vervolgmaatregelen zijn de volgende vragen cruciaal:

  • Hoe komen we de crisis beter uit dan dat we deze in gingen? Kortom, we richten ons op een duurzame aanpak die zorgt voor een structuurversterking van de Brabantse economie.
  • Hoe gaan we zoveel mogelijk moderne werkvormen benutten om alle talenten in onze regio weer te voorzien van nieuwe en toekomstbestendige vaardigheden?

De monitor en afspraken treft u hier.