Spring naar content

Adviescommissie Cultuur BrabantStad

06 februari 2020
Group 550

Breda, Eindhoven, Helmond ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben in het regioprofiel cultuur vastgelegd dat zij toewerken naar één meerjarige subsidieregeling met één aanvraagprocedure en een integrale beoordeling in BrabantStad voor de komende periode.

Afgelopen week is de adviescommissie ingesteld die het integrale advies gaat geven over de aanvragen voor de nieuwe kunstenplanperiode 2021 – 2024, de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. Subsidieaanvragen konden tot en met afgelopen donderdag, 30 januari, worden ingediend.

In BrabantStad-verband wordt gewerkt aan de uitvoering van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad. In de huidige periode hebben provincie en steden elk hun eigen beleid en eigen beoordeling om professionele culturele instellingen te subsidiëren. In het Regioprofiel is afgesproken om de regelingen op elkaar af te stemmen, en één commissie in te stellen die de beoordeling voor alle partijen doet. Deze commissie kijkt naar inhoudelijke criteria zoals artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, publiekswerking en betekenis voor gemeente, regio en verder. De gemeente Helmond neemt in dit proces een bijzondere positie in, omdat er op dit moment geen culturele instellingen zijn die in het kader van deze regeling een aanvraag kunnen indienen.

Op dit moment worden 43 Brabantse instellingen meerjarig ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Het merendeel ontvangt ook subsidie van een van de vier steden en/of een bijdrage uit de landelijke BasisInfraStructuur (BIS). De timing van de BrabantStad-regeling zorgt ervoor dat de procedures in Brabant parallel lopen aan die van het Rijk, zodat vanuit BrabantStad tijdig een goed onderbouwd en integraal advies gegeven kan worden over de subsidiering van culturele instellingen.

Hiermee zorgt Brabant er ook voor dat BrabantStad invloed heeft op de inhoud en vorming van het nationale culturele bestel, en wordt de kans vergroot dat er meer cultuurgeld naar Brabantse instellingen gaat.