Spring naar content

Slimme en Duurzame Mobiliteit BrabantStad 2020 t/m 2023

30 november 2021
Group 550

De gedeputeerde Mobiliteit en de wethouders Mobiliteit van de vijf grote Brabantse steden ondertekenden op 12 oktober 2021 de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) van de summit Slimme en Duurzame Mobiliteit BrabantStad 2020 t/m 2023.

In de “Werkagenda Slimme en Duurzame Mobiliteit Brabant”, die al eerder op 31 oktober 2019 door de bestuurders was vastgesteld, zijn de ambities, de doelen en de zes speerpunten voor de summit Slimme en Duurzame Mobiliteit benoemd. In de SOK zijn afspraken gebundeld over de benodigde financiën en de personele inzet voor deze zes speerpunten. Zo geven partijen op doelmatige wijze uitvoering aan eerder gemaakte afspraken op onderdelen en worden deze bestuurlijk/juridisch in één overzicht vastgelegd. Andere samenwerkingspartners dan de betrokken overheden kunnen zich verbinden aan de SOK via een adhesiebetuiging.