Spring naar content

BrabantStad digitaliseert!

22 december 2021
Group 550

In samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en de JADS heeft kwartiermaker Edwin Teurlincx op woensdag 15 december jl. een inspiratiesessie Digital Europe – BrabantStad georganiseerd. Hieraan hebben 16 strategen en programmamanagers digitalisering deelgenomen, vanuit de steden en provincie. Helaas vanwege Corona niet fysiek maar digitaal, wat wel weer past bij de thematiek.

Inzet was delen van kennis en inzichten in de kansen van het nieuwe Digital Europe programma van de Europese Commissie als ook het leggen van een brede basis voor samenwerking van de digitale agenda BrabantStad. Het RvO liet de deelnemers kennismaken met de Europese strategie. Kansen voor de stedelijke agenda BrabantStad liggen met name op het thema Smart Communities en de toepassing en testen van Digital Twins en Artificial Intelligence technologie.

De inzet van Digital Twins past in het voornemen van de herijking Stedelijke agenda BrabantStad 2022-2026 zei summitmanager Digitale Stad Maarten van Veen. De twee pitches door Helmond en ’s-Hertogenbosch lieten de deelnemers ook zien dat BrabantStad niet op nul begint. Als het gaat over het gebruik- en de toepassing van Digital Twins zijn respectievelijk het Urban Development Initiative en de Smart City Monitor goede voorbeelden. Dit vond ook Emile Aarts van JADS. Uit het gesprek met de deelnemers bleek dat er nog werk aan de winkel is om de BrabantStad propositie op orde te krijgen die hoort bij de ambitie om in de top van de innovatieve stedelijke regio’s van Europa te willen horen. Dit vergt dat BrabantStad niet alleen in het Europese speelveld moet gaan acteren, netwerken en kennisdelen, maar vooral ook inspiratie opdoen die richting geeft aan ideeën en dus innovatie uit Brabant.

Helaas was de tijd te kort. De discussie is nog niet afgerond en verdere inspiratie is nodig om richting te geven aan de propositie, strategie, de middelen en welke impact we willen bereiken. Deze zal begin 2022 plaatsvinden.

Het doel om de neuzen gezamenlijk een kant op te wijzen is echter wel bereikt. De resultaten van deze sessie zullen door Edwin Teurlincx worden meegenomen in het EU-actieplan digitalisering dat in februari wordt voorgelegd.

Digitalisering Europa