Spring naar content

Brabantse bestuurders buigen zich over de ethische kant van algoritmes, AI en digitalisering

19 november 2019
Group 550

In het uitgaansgebied Stratumseind te Eindhoven voorspelt een algoritme vechtpartijen. Zelflerende computers geven aan wanneer bruggen, wegen en spoorwissels onderhoud nodig hebben vóórdat ze het begeven. Sensoren en digitale zenders wijzen slimme auto’s de weg. En dat is nog maar het begin.

Waar Brabantse steden, bedrijven en kennisinstellingen nu al volop experimenteren met de inzet van data, algoritmen en nieuwe technologie zal het gebruik van data voor maatschappelijke toepassingen de komende decennia steeds meer gemeengoed worden. Tijdens de recente #DenBoschDataweek zagen we welke slimme toepassingen er aankomen op het gebied van bijvoorbeeld werken, wonen, leven en onderwijs.

Het Rathenau Instituut deed de afgelopen jaren veel onderzoek naar de maatschappelijke, economische en ethische effecten van digitalisering. Want hoe gaan we eigenlijk verantwoord om met digitale technologie en data? En welke rol is daarin weggelegd voor provinciale en lokale overheden?

Over die vragen buigen de Brabantse bestuurders het hoofd op de BrabantStad-dinsdag van 26 november aanstaande. Na een inleiding van Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, zal onder leiding van Marcel Thaens, Chief Information Officer van de provincie Brabant de vertaling naar BrabantStad gemaakt worden met de Brabantse bestuurders.

Het rapport ‘Data doorzien’ wat ten grondslag ligt aan deze discussie treft u hier.