Spring naar content

BrabantStad-bestuurders bijeen op Prinsjesdag

23 september 2021
Group 550

Op Prinsjesdag, dinsdag 21 september 2021, kwamen de bestuurders van BrabantStad bijeen om gezamenlijk naar de troonrede te kijken. Op het Provinciehuis bespraken ze de kansen en uitdagingen voor Brabant die in de troonrede de revue passeerden. Het was voor de tweede keer op rij een andere Prinsjesdag dan we gewend zijn. Normaliter zijn de Brabantse bestuurders immers op deze dag in Den Haag te vinden voor de traditionele BrabantBorrel. Hét jaarlijkse netwerkevent van Brabant met politici, bestuurders en beleidsmakers uit Den Haag.

Commissaris van de Koning Ina Adema trapte af met de wens volgend jaar gewoon weer ‘op het Plein’ te staan. Op de BrabantBorrel waar niet alleen door bestuurlijk Brabant maar bovenal door de Haagse gasten reikhalzend naar wordt uitgekeken.

De beleidsarme begroting van het demissionaire Kabinet bevatte voor de Brabantse bestuurders een aantal onderwerpen van gesprek. Zo constateerden de aanwezige burgemeesters dat de extra 450 miljoen voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit een goede eerste stap is in de richting van het gewenste miljard waar politie, justitie en burgemeesters zich al langer hard voor maken. Ook waren de extra miljarden voor klimaat, de volgende tranche van het nationaal groeifonds en de extra middelen voor woningbouw onderwerp van gesprek. Evenals de vooralsnog uitblijvende structurele versterking van de financiële positie van gemeenten.

Tussen de bedrijven door feliciteerde scheidend stuurgroepvoorzitter Gaby van den Waardenburg de aanwezigen met het 20-jarig bestaan van BrabantStad. Opvolger Elies Lemkes-Straver nam de gelegenheid te baat om haar voorganger alvast te bedanken voor het waarnemen van het BrabantStad-voorzitterschap tijdens de wisseling van bestuur in de provincie.

Tijdens de volgende BrabantStad-dinsdag van 12 oktober buigen de Brabantse bestuurders zich verder over de miljoenennota én over de rol van Brabant aan een toekomstige formatietafel.