Spring naar content

BrabantStad bijeen op Prinsjesdag

02 oktober 2020
Group 550

Op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, kwamen de BrabantStad-partners bijeen in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch. De traditionele Prinsjesdagborrel in de Haagsche Kluis kon dit jaar vanwege corona helaas niet plaatsvinden. Op deze speciale BrabantStad-dinsdag bedankten de bestuurders van de vijf grote steden in Brabant commissaris van de Koning, Wim van de Donk, voor zijn verdiensten. Na de troonrede wisselde men van gedachten over de plannen van het Kabinet en sprak men met professor Reyer Gerlagh van Tilburg University over hoe we als Brabant zo sterk mogelijk uit de coronacrisis komen en welke ingrepen en investeringen daarvoor nodig zijn.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen opende de BrabantStad-dinsdag met de uitdaging om als Brabantse partners de kansen van het landelijke investeringsfonds gezamenlijk te benutten nu investeringscapaciteit wenselijk is om sterk uit de coronacrisis te komen. Over dat Brabantse bid maken de partners de komende periode verdere afspraken.

Vervolgens stond wethouder Berend de Vries van Tilburg uitvoerig stil bij de grote verdiensten van Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Hij roemde de wijze waarop de commissaris Brabant buiten de grenzen van Nederland heeft gebracht zodat de innovatiekracht en het groeipotentieel van onze provincie nu niet alleen in Den Haag maar ook in Brussel op de kaart staat. Ook zijn werkwijze -samen besturen, als steden en provincie, met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en betrokken inwoners- kon op warme woorden rekenen namens de BrabantStad-partners. Tot slot memoreerde wethouder de Vries dat Brabant met Wim van de Donk een commissaris kende met een wetenschappelijke inslag die de Brabantse bestuurders daarmee geregeld heeft aangezet tot dieper denken. Een kwaliteit waar de BrabantStad-partners nog lang gebruik van wensen te maken in zijn nieuwe rol als toekomstig voorzitter van de Raad van Bestuur van Tilburg University.

De commissaris bedankte de Brabantse partners voor het vertrouwen en de warme samenwerking. Brabanders zijn kathedralenbouwers riep van de Donk in herinnering, ze zijn van de lange lijnen. Juist in deze coronaperiode maakt dat het verschil. De economische tijdingen mogen dan doorgaans slecht nieuws brengen, de voorspelling is ook dat Brabant relatief snel weer op kan veren. Omdat we in Brabant als geen ander snappen dat we elkaar nodig hebben – relationaliteit is regionaliteit en andersom. Om die reden houden Brabantse ondernemers als het kan hun personeel vast, weten kennisinstellingen, bestuurders en ondernemers elkaar te vinden en laten we ook op de huidige crisissen –onze geopolitieke kwetsbaarheid, de duurzaamheidscrisis en covid-19- relationaliteit als oplossing los. Het is Brabants om te beseffen dat je als je een beetje eigenheid inlevert je gezamenlijk kracht maakt. Dat is waar Brabantse bestuurders werk van moeten maken. Zodat er plannen klaarliggen als er kansen langskomen.

Na het gezamenlijk volgen van de Troonrede vervolgde het programma met een gesprek met professor Reyer Gerlagh van de economische faculteit van Tilburg University over de vraag hoe we Brabant weer laten opveren na de coronacrisis en wat daar voor nodig is. De komende periode maken de Brabantse bestuurders daar verdere afspraken over tevens met het oog op een gezamenlijk bid richting het landelijke investeringsfonds.