Spring naar content

BrabantStad diner in Kasteel Helmond

20 maart 2024
Group 550

Het jaarlijks terugkerende BrabantStad diner is een bijzondere traditie en hèt moment waarop de ambtelijke top vanuit de ministeries in Den Haag op informele wijze met bestuurlijk Brabant van gedachten wisselt over wederzijdse ambities en opgaven.
Dit jaar ontvingen Brabantse commissaris van de Koning, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden de Haagse gasten op maandag 11 maart in Kasteel Helmond. Ondanks veranderingen door de tijd heen, zoals de bouw van de massale fabriekshallen van Vlisco in de kasteeltuin en de aanleg van de verhoogde Kasteel-Traverse, is het gebouw nog steeds dominant aanwezig in het stadsbeeld van Helmond.

Een warm woord van welkom werd gegeven door burgemeester Elly Blanksma en commissaris van de Koning Ina Adema. Daarna was het woord aan een High Level Panel bestaande uit Ivka Orbon, directeur bij BrabantAdvies, Joep Houterman, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys, Willem van der Leegte, CEO van VDL Groep en Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven. Zij reflecteerden op de vraag ‘Hoe vergroten we het verdienvermogen van BrabantStad als motor van de Nederlandse economie, terwijl we de leefbaarheid op pijl houden?’.

Het vestigingsklimaat in Brabant staat onder druk en er is op vele gebieden schaarste, zo concludeerde het panel. Vraag bedrijven hierdoor niet om niet te groeien, maar geef de kaders aan waarbinnen groei mogelijk is. Het panel roept op om de triple helix te gebruiken om oplossingen te creëren. Schaarste betekent keuzes maken en daarbij zijn randvoorwaarden helpend. Innovatie is nodig om de schaalsprong op de juiste manier te maken, daarvoor is ook creativiteit nodig en dat hebben we in Brabant!

Aansluitend volgde een informeel diner waarbij er gesproken werd over de wijze waarop grootstedelijk Brabant kan helpen de nationale opgaven te realiseren. Aan verschillende tafels werd door de veertien Haagse gasten met Brabantse bestuurders gesproken over actuele thema’s zoals de spreidingswet en asiel, toekomstbestending bestuur, energiezekerheid en economische groei. Dit leidde in veel gevallen tot concrete handelingsperspectieven en vervolgafspraken.
Commissaris van de Koning Ina Adema sloot tijdens het dessert de avond af. We kijken terug op een mooi samenzijn waaruit opnieuw blijkt dat het BrabantStad diner een gewaardeerd initiatief is waaraan we volgend jaar opnieuw invulling geven.
Tot volgend jaar!