Spring naar content

BrabantStad diner op 13 februari: ambtelijke top Den Haag ontmoet bestuurlijk Brabant

24 februari 2023
Group 550

Het jaarlijkse BrabantStad diner is een bijzondere traditie en hèt moment waarop de ambtelijke top van Den Haag op informele wijze met bestuurlijk Brabant van gedachten wisselt over wederzijdse ambities en opgaves.
Dit jaar ontvingen Brabantse commissaris van de Koning, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden de secretarissen-generaal en directeuren-generaal van de Haagse ministeries op maandag 13 februari bij de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ‘s-Hertogenbosch.

Na een warm welkom door commissaris van de Koning Ina Adema en burgemeester Jack Mikkers was het woord aan Daan Roovers. Zij is voormalig Denker des Vaderlands en zette zich in die rol met name in voor ‘publiek denken’: niet voor of namens anderen denken, maar gezamenlijk, hardop en interactief denken. Ook is Roovers lid van het ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur). Ze ging tijdens haar keynote speech in op de toenemende rol van data en de veranderingen die zij teweeg brengen in het openbaar bestuur. Wat zijn de mogelijkheden voor democratische vernieuwing? Haar inspirerende vragen leidden direct tot een levendig gesprek onder aanwezigen.

Tijdens een informeel diner spraken de veertien Haagse gasten vervolgens met Brabantse bestuurders over de wijze waarop grootstedelijk Brabant kan helpen bij het realiseren van nationale opgaven. Dit leidde direct tot concrete handelingsperspectieven en vervolgafspraken. We kijken terug op een mooie avond waaruit opnieuw bleek dat het BrabantStad diner een gewaardeerd initiatief is waaraan we volgend jaar opnieuw invulling geven.