Spring naar content

BrabantStad Dinsdag 5 juli; succesvolle bijeenkomst in een goede sfeer

01 augustus 2022
Group 550

Met een knipoog elkaars bestuurs- en coalitieakkoorden onder de loep…

Na inleidingen van ‘gastheer’ burgemeester Theo Weterings (Tilburg) en CdK Ina Adema was het aan de colleges van de steden en de Provincie om iets te zeggen over elkaars bestuurs- en coalitieakkoorden. Met de nodige dosis humor en een knipoog – maar vooral in een goede sfeer – namen de steden en de provincie soms elkaar een beetje op de hak. “Het is wel echt aan hè tussen jullie”, grapte wethouder Marianne van der Sloot van Den Bosch naar het college van Tilburg over de opbloeiende liefde tussen Tilburg en Breda. Martijn de Kort gaf onder luid gelach van de zestig aanwezigen aan dat hij ‘een wethouder van Breda kende die wist hoe je in Helmond moest komen’. Het tekende de goede en prettige sfeer waarin dit gebeurde en waarin de steden tegelijkertijd aangaven dat een samenwerking tussen de steden juist in deze moeilijke tijd essentieel is. Enkele citaten van wethouders:

 

”We hebben allemaal te maken met specifieke grootstedelijke problemen. Het is interessant om van elkaar te zien hoe we dit kunnen aanpakken. Belangrijk is dat we elkaar opzoeken, dat we van elkaar leren en dat we elkaar inspireren.”

“In deze onzekere tijden krijgen onze inwoners het sociaal steeds lastiger. We zullen samen een tandje bij moeten zetten om deze problematiek het hoofd te bieden.”

“Elke stad heeft te maken met de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt. We hebben niet voldoende bouwvakkers, docenten, installateurs en handjes aan het bed. We zien hiervan te weinig terug in de afzonderlijke bestuurs- en coalitieakkoorden. Juist op deze punten is samenwerking tussen de B5 ontzettend belangrijk.”

“We moeten redeneren vanuit de opgaves die we hebben. Dan hebben we het onder andere over bereikbaarheid (o.a. de wegen-infrastructuur) en over de toenemende problemen in het sociaal domein. Die vragen om een serieuze samenwerking tussen steden onderling en met de Provincie en ‘ieder voor zich’ helpt dan niet. We móeten elkaar toelaten.”

Paul Iske; briljante mislukkingen

In het tweede deel van deze dinsdag was het aan Paul Iske (hoogleraar Open Innovatie & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht) om de aanwezigen te boeien met zijn lezing over ‘briljante mislukkingen’. En dat zijn verhaal boeide was duidelijk; je kon een speld horen vallen en zijn scherpe uitspraken konden rekenen op instemmend geknik van de aanwezigen. Niet gespeend van enige vorm van humor maakte hij kraakhelder duidelijk dat organisaties ontzettend veel kunnen leren van plannen die mislukken; FAIL staat voor FIRST ATTEMP IN LEARNING. Iske spreekt dan ook niet over faalkosten maar over faalopbrengsten.

 

In het laatste deel van deze inspirerende bijeenkomst werd afscheid genomen van de voormalig bestuurders Tim van het Hof (Breda), Marianne de Bie (Breda) en Monique List (Eindhoven) en gingen de steden met elkaar in gesprek over een aantal gezamenlijke opgaven en de aanpak daarvan.