Spring naar content

BrabantStad Dinsdag: warm welkom aan Oss en Roosendaal

21 juni 2023
Group 550

Op de Automotive Campus in Helmond waren we te gast tijdens de BrabantStad Dinsdag van 20 juni. Op deze locatie kon het onderwerp niet anders zijn dan mobiliteit. Maar ook mocht de uitbreiding van Brabantstad met Oss en Roosendaal niet ontbreken in het programma. Bestuurders uit beide steden sloten op deze Brabantstad Dinsdag voor het eerst aan bij het netwerk. De inspirerende ochtend werd ingeleid door ‘gastvrouw’ en burgemeester Elly Blanksma van Helmond.

“De Automotive Campus is de hotspot als het gaat om smart mobility en duurzame energieoplossingen. Hier komen innovatie, ontmoeting en lef bij elkaar. Ik ben trots op wat we jullie deze ochtend kunnen laten zien.”
– Burgemeester Elly Blanksma van Helmond- 

 

Geert Kloppenburg gaf een inspirerende lezing over mobiliteit. Geert is mobiliteitsexpert en maakt hierover onder meer video’s, podcasts en boeken. Na een korte koffiepauze stonden we stil bij de toetreding van Oss en Roosendaal. Daarna gingen alle aanwezigen in verschillende groepen met elkaar in gesprek over actuele onderwerpen. De door de bestuurders gekozen thema’s waren dit keer Bestaanszekerheid, Innovatief bouwen, Positieve gezondheid, Financieel programmeren en Mobiliteit.

De Gulden Snelweg
Wat betekent mobiliteit in de praktijk? Dat is de vraag waarmee Geert Kloppenburg zijn verhaal begint. Hij schreef het boek ‘De Gulden Snelweg’ over wat er nodig is voor succesvol vraag gestuurd publiek vervoer in steden en dorpen. Dit boek is hier gratis te bestellen.
Enkele feiten op een rij:

  • 27 miljard euro is er jaarlijks aan schade door verkeersonveiligheid in Nederland.
  • 17 kinderen worden er per dag in ons land aangereden op weg naar school, vooral in de stad.
  • 70% van de stoelen in het aanbod gedreven openbaar vervoer is leeg.
  • 25,2 miljoen lege stoelen zijn er in het Nederlandse autosysteem.

Er is dus heel wat winst te behalen op het gebied van mobiliteit in Nederland, zo ook in Brabant. Geert geeft aan dat de problemen in steden onder meer te maken hebben met de bewegingen van bestelbussen in woonwijken. Er is daarnaast veel ontregeling van verkeer door ongelukken. Er is volgens hem veel te verbeteren in de inrichting van het openbaar vervoer door dit meer vraag gestuurd te maken. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld 150 verschillende apps voor deelvervoer in de private en publieke sector. Deze sluiten niet op elkaar aan en dit maakt het voor reizigers onwerkbaar.

“Er zijn genoeg wielen en stoeltjes maar ze moeten digitaal beter bij elkaar komen. Openbaar vervoer moet worden bekeken vanuit maatschappelijk belang. Maak gebruik van wielen en assets uit andere domeinen. Op slimme manieren vernieuwen op stoeltjes in plaats van nog meer infrastructuur.”
– Geert Kloppenburg-

 

Door de vergrijzing ontstaat er volgens Kloppenburg een ander mobiliteitspatroon in Nederland. Kijk naar een nieuw circulatiesysteem binnen de ring van steden en stuur op plaats en tijd van bestel- en vrachtvervoer en personenauto’s. Een reductie van 50% aan verkeerbewegingen van gemotoriseerd verkeer binnen de stad maakt volgens Geert 50% veiliger en beter bereikbaar.

Rijk, provincie en gemeenten hebben volgens Kloppenburg de ‘key’ om verandering te brengen op het gebied van mobiliteit.

Van vijf naar zeven
Brabantstad verwelkomt de twee nieuwe steden Oss en Roosendaal deze dinsdag met een warm welkom door stuurgroepvoorzitter Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Ze benadrukt dat mede dankzij ruim 20 jaar samenwerking binnen het bestuurlijk netwerk Brabant behoort tot de top vijf van Europese kennis- en innovatieregio’s. Met de uitbrieding van BrabantStad is de ambitie om structureel tot deze top te blijven behoren.

Leden van de stuurgroep Brabantstad ondertekenden allen een toetredingsbord om het moment officieel te markeren. Daarnaast kreeg het logo van Brabantstad een update en werden er twee nieuwe bollen in toegevoegd.

Stuurgroep BrabantStad vlnr: Marianne van der Sloot (wethouder ‘s-Hertogenbosch), Martijn de Kort (wethouder Helmond), Sidney van den Bergh (wethouder Oss), Maes van Lanschot (wethouder Eindhoven), Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Arwen van Gestel (wethouder Roosendaal), Jeroen Bruijns (wethouder Breda), Bas van der Pol (wethouder Tilburg).

Actuele onderwerpen
Tussen het plenaire programma en de lunch gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over actuele onderwerpen. De bedoeling hiervan is om informatief én interactief door te praten over een aantal thema’s die op dit moment actueel en urgent zijn.

De volgende vijf thema’s werden besproken:

  • Bestaanszekerheid
  • Innovatief bouwen
  • Positieve gezondheid
  • Financieel programmeren
  • Mobiliteit

In deze laatst genoemde sessie bleef ook spreker Geert Kloppenburg aanwezig om met bestuurders verder te praten over mobiliteit.
Het voorzitterschap van de actuele onderwerpen wordt ingevuld door de gemeentesecretarissen. Deelnemers spreken met name over welke problemen er gezamenlijk worden ervaren en wat de mogelijkheden zijn om deze gezamenlijk aan te pakken.