Spring naar content

BrabantStad: gezamenlijk bid Rijk toekomst OV

16 december 2019
Group 550

Meer treinen op de hoofdroutes, extra spoor tussen Brabantse steden, snellere verbindingen per bus en trein – dat is wat wij willen. Want betrouwbaar, snel, betaalbaar en comfortabel openbaar vervoer is een belangrijke motor voor de metropoolregio BrabantStad. Voor inwoners, ondernemers en bezoekers willen we dat ons OV een snelle, betrouwbare én duurzame schakel vormt tussen wonen, werken en vrije tijd. Voor onze economie is mobiliteit letterlijk van levensbelang – binnen dorpen en steden, tussen stedelijke regio’s, richting Rotterdam en Ruhrgebied, Antwerpen en Randstad.

Op de BrabantStad dinsdag van november spraken de bestuurders en OV-partijen dan ook af dat we met alle B5-steden, NS, ProRail, Hermes, en Arriva in de programmagroep OV van BrabantStad een gezamenlijk bid gaan uitwerken richting het rijk voor het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040. Ook de verbindingen met Brussel en Düsseldorf vanuit Breda en Eindhoven, de aanpak van knooppunt ’s-Hertogenbosch, de Maaslijn of moderne mobiliteitshubs voor innovatief OV zullen daarin aan bod komen. Daarom werken we de komende maanden toe naar een gezamenlijke propositie vanuit Brabant(Stad) en landdeel Zuid. In februari buigt de stuurgroep over een eerste voorstel, in het voorjaar organiseren we een bijeenkomst met bedrijven en kennisinstellingen over de toekomst van het OV. In mei zal het gezamenlijke bid gereed zijn.