Spring naar content

BrabantStad Prinsjesdag programma: twee dagen in de hofstad

03 oktober 2023
Group 550

Op maandag 18 september kwamen alle BrabantStad colleges samen in Den Haag voor de aftrap van het tweedaagse BrabantStad programma rondom Prinsjesdag. Aan de vooravond van de derde dinsdag in september maakten we op deze manier ruimte voor nadere kennismaking met het nieuwe college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant en de nieuwe BrabantStad steden Oss en Roosendaal. Voor het eerst in de BrabantStad geschiedenis zijn de colleges rondom Prinsjesdag twee dagen in de hofstad.

Tijdens een gezamenlijk diner werd het glas geheven op een nadere kennismaking met elkaar en het beste voor een nieuw regeringsjaar. Na het diner bezocht het gezelschap het Prinsjesdag cabaret in theater Diligentia. Hierin wordt de politieke actualiteit van het afgelopen jaar op de hak genomen door onder meer Pieter Derks en Sanne Wallis de Vries.

Lunchlezing
Voordat de koning op dinsdag middag de Troonrede voorlas kwamen de colleges samen voor de BrabantStad lunchlezing. Arjan Vliegenthart, directeur van het NIBUD vertelde het gezelschap meer over trends en ontwikkelingen rondom financiële weerbaarheid van inwoners. Hij nam ons mee in tendensen en oplossingsrichtingen over hoe we onze samenleving beter financieel weerbaar kunnen maken. Over hoe politiek en maatschappij door middel van beleid mensen in staat stellen zonder geldzorgen te leven. Daarnaast gaf hij het BrabantStad netwerk een sneak preview van zijn duiding van de Troonrede later die dag bij RTLZ.

Arjan Vliegenthart
“Grip op je geld, geeft grip op je leven.”
– Arjan Vliegenthart – Directeur NIBUD- –

Een bijpassende inkleuring vanuit de praktijk kregen we van Ralf Embrechts, mede oprichter en ambassadeur van Quiet Nederland. Deze stichting vraagt structureel aandacht voor armoede in ons land. Dit doen zij onder meer met de glossy Quiet500 als tegenhanger van de Quote. Alle deelnemers kregen het mooie blad na afloop mee.Ralf had een van zijn members vanuit de Quiet Community Den Haag meegenomen. Deze community’s zijn ontmoetingsplekken voor mensen die leven in (stille) armoede. De eerste community ontstond in 2015 in Tilburg waarna er nog elf verspreid door Nederland volgden. Pieter den Oudsten vertelde vanuit de praktijk  hoe het is om in armoede te leven. Hij deelde zijn ervaringen en gaf bestuurders vooral de tip mee om de regeldruk te verminderen en het krijgen van hulp zo makkelijk mogelijk te maken.

De verhalen van de sprekers sloten mooi op elkaar aan en zorgden voor stof tot nadenken. Na de lezing werd er nagepraat tijdens de lunch en bekeken we samen de Troonrede. Ook hierin was het thema financiële zekerheid volop aanwezig en werd door de Koning het Brabantse Brainport genoemd.

Ralf Embrechts
“Armoede is de fatale combinatie van een tekort aan geld en een tekort aan ‘meedoen’. We moeten van een A-sociaal minimum naar een sociaal minimum.
Denk eens slim na over hoe je de stress van een bewoner/huurder/klant in je dienstverlening kunt verminderen.”
– Ralf Embrechts – mede-oprichter Quiet-


Brabantse bestuurders bij Brabant Ontmoet

Wat vinden Brabantse bestuurders van de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd werden? Wat vinden zij belangrijk voor Brabant? Brabant Ontmoet vroeg het hen.
“Dat het kabinet ondanks de demissionaire status blijft besturen”, aldus burgemeester Mikkers van ’s-Hertogenbosch.  Elly Blanksma, burgemeester van Helmond, vraagt aandacht voor de een miljoen gezinnen die in ons land in armoede leven.
Onder meer BrabantStad stuurgroepleden Jeroen Bruijns van gemeente Breda en Maes van Lanschot van gemeente Eindhoven reageerden ook op de vraag van Brabant Ontmoet. Bekijk alle reacties hier.

Brabantborrel
Met de traditionele jaarlijkse Brabantborrel sloten we het BrabantStad Prinsjesdag programma in Den Haag af. Tijdens deze informele bijeenkomst ontvingen Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in Den Haag gasten van de Eerste en Tweede Kamer en het kabinet. Commissaris van de Koning Ina Adema sprak over de kracht van samenwerking in Brabant en stelde het kersverse college voor.

We kijken terug op een prettig en vruchtbaar samenzijn en kijken uit naar volgend jaar.