Spring naar content

BrabantStad verwelkomt Mijntje als nieuwe programmaleider

27 februari 2021
Group 550

Per 1 maart neemt Mijntje Notermans het stokje over van Mieke Verhees als programmaleider van BrabantStad. Na vier jaar aan het roer van het programmabureau is het voor Mieke tijd voor een nieuwe uitdaging. Ze laat de BrabantStad-samenwerking tussen de provincie en de vijf grote steden in Brabant sterker achter. Mede onder haar leiding is een ambitieuze stedelijke agenda opgezet én weet het bestuurlijke samenwerkingsverband steeds beter in te spelen op de maatschappelijke en politieke actualiteit. Illustratief voor die koers is het aanstaande (digitale) BrabantStad-diner waar de bestuurders van de metropoolregio de koppen bijeen steken met de secretarissen-generaal en directeuren-generaal van de Haagse ministeries. Dit om voorafgaand aan de formatie de Brabantse belangen op het vlak van mobiliteit, economische ontwikkeling, AI en data, verstedelijking en landschap over het voetlicht te brengen.

De nieuwe programmaleider is geen onbekende in bestuurlijk Brabant. Mijntje was vijf jaar lang zakelijk leider van BrabantKennis. Een onafhankelijke denktank die in samenwerking met kennisinstanties, overheden en bedrijfsleven de toekomstige ontwikkelingen van Brabant verkent. Ze gaf mede vorm en inhoud aan smaakmakende onderzoeken over de ontwikkelingen in het sociale klimaat en geluk, over veranderingen in het energielandschap, over de relatie tussen klimaatverandering en gedrag, en over  de gevolgen van robotisering. Bij haar afscheid van BrabantKennis ontving zij uit handen van Commissaris van de Koning Wim van de Donk de commissarispenning. Een blijk van waardering voor verdienstelijk werk voor de Brabantse samenleving. Werk dat ze vanuit haar rol als programmaleider BrabantStad nu verder in uitvoering mag brengen.