Spring naar content

BrabantStad zet de sensor op de kaart

20 april 2021
Group 550

Afgelopen woensdag werd de eerste versie van het sensorenregister gelanceerd én aan de BrabantStad-bestuurders gepresenteerd. Ook maakten de Brabantse bestuurders afspraken met de andere partners over technische doorontwikkeling en het opstellen van gezamenlijk beleid.

Een sensorenregister is hoog nodig. Want op steeds meer plekken komen we sensoren tegen. Ze meten de luchtkwaliteit, verkeersdrukte, geluidsoverlast en het aantal mensen in drukke winkelgebieden. We hebben vaak geen idee hoe vaak en hoeveel er in onze steden gemeten wordt. Ook is er nog te weinig lokaal beleid dat de belangen van inwoners beschermt. De zeggenschap over data moet groter en de eerste stap is het in kaart brengen van wat er allemaal gemeten wordt.

Daarom werken we in BrabantStad-verband binnen de summit Digitale Stad aan een sensorenregister waarin overheden, bedrijven en instellingen straks sensoren in de publieke ruimte dienen aan te melden. Dat doen we samen met Apeldoorn, Nijmegen, Zwolle, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, het stedennetwerk G40- themagroep Smart Cities, VNG, het Kadaster en het Ministerie van BZK. Zodat we binnen niet al te lange tijd met een druk op de knop kunnen zien waar welke sensoren welke gegevens verzamelen in de openbare ruimte.

Op 14 april werd de eerste versie van het sensorenregister gelanceerd. Ook maakten de Brabantse bestuurders afspraken met de andere partners over technische doorontwikkeling en het opstellen van gezamenlijk beleid. Allereerst moet het voor andere steden, provincies en andere partners nog makkelijker worden om aan te haken bij het sensorenregister. Daarvoor herijken we de structuur en wordt richting dit najaar een intentieverklaring opgesteld. Ook moet er gezamenlijk beleid worden ontwikkeld waarbij er ruimte is voor lokale keuzes. De Brabantse bestuurders namen daarvoor onder andere kennis van de Amsterdamse verordening digitale stad waarin de verplichting is vastgelegd om sensoren in de openbare ruimte te registreren in een openbaar register alvorens ze geplaats worden.

Alle partners spraken hun enthousiasme uit over de eerste versie van het sensorenregister en spraken hun commitment uit voor de doorontwikkeling. Tilburg heeft de registratie van van sensoren al getest in  een hacketon met het Kadaster en de VNG. De andere steden gaan die stap eveneens binnenkort zetten. Ook spraken de bestuurders af dat binnen de summit aandacht wordt geschonken aan het in normale-mensen-taal vertellen van het belang van het sensorenregister. In een toekomst waarin data een steeds prominentere plek inneemt is het immers van groot belang dat de kansen van data hand in hand gaan met publieke belangen en de privacy van onze inwoners. Zoals summit-voorzitter Jan Hoskam al zei: ‘daarom zetten we als BrabantStad de sensor letterlijk op de kaart.’

De eerste versie van de applicatie treft u hier:   Overview – SensRNet Documentation (kadaster-labs.github.io)