Spring naar content

Concept masterplan van gogh nationaal park is klaar

30 januari 2020
Group 550

Brabant gaat voor de status van Van Gogh Nationaal Park. De schilder dient als inspiratiebron om het Brabantse landschap de komende jaren kwalitatief mooier en beter te maken.

Na een intensief traject met partijen vanuit maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven en met medewerking van landschapsarchitect Adriaan Geuze van bureau West8 en Hans Bleumink van bureau Overland is het concept-Masterplan gereed. Klaar om besproken te worden met de achterban van de betrokken partijen.

Het Masterplan schetst een wenkend perspectief én is een uitnodiging aan alle Brabanders om samen (verder) te werken aan het Brabantse landschap van de toekomst, tot in het hart van de dorpen en steden.

Eind december heeft de Stuurgroep Van Gogh NP met enthousiasme en waardering het concept Masterplan Van Gogh NP – schetsboek voor het landschap van de 21e eeuw- vastgesteld. De Stuurgroep legt het plan vanaf eind januari tot begin maart 2020 voor aan de achterbannen van de 40 partners. De resultaten van de gesprekken met de partners worden verwerkt in het definitieve Masterplan, dat medio maart 2020 wordt vastgesteld.

Het definitieve Masterplan vormt ook de onderbouwing van de aanvraag het ministerie van LNV, waarmee we de status van Nationaal Park willen verwerven. Als partners streven we ernaar om de status Van Gogh Nationaal Park in september 2020 te ontvangen van Minister Carola Schouten, tijdens de Landschapstriënnale. Dit is een driejaarlijks landelijk evenement, waarvoor het Van Gogh Nationaal Park in 2020 de gastregio is.

De komende maanden wordt op steeds meer plekken het gesprek aangegaan met vele betrokkenen in en rondom het Van Gogh NP. Bijvoorbeeld op uitnodiging van een van de betrokken partners. Doel is niet alleen om de plannen te presenteren, maar ook om met elkaar het gesprek aan te gaan over de ontwikkeling van ons landschap in de 21ste. Eeuw. Op deze manier worden steeds meer mensen onderdeel van Van Gogh NP. Want alleen samen kunnen we bouwen aan het landschap van de toekomst.