Spring naar content

De kansen voor verstedelijking in BrabantStad

22 februari 2021
Group 550

Tientallen secretarissen-generaal en directeuren-generaal van Haagse Ministeries dineren op 1 maart digitaal met de bestuurders van BrabantStad. Onderwerp van gesprek: de verstedelijking van de metropoolregio en de kansen die de snelle ontwikkeling van de Brabantse steden en hun omgeving biedt.

De tweede economische regio van Nederland ontwikkelt zich in hoog tempo. Met de verkiezingen voor de Tweede Kamer en een nieuw regeerakkoord in het verschiet vormt het jaarlijkse BrabantStad-diner een uitgelezen kans om de Brabantse bestuurders en hoog ambtelijk Den Haag van gedachten te laten wisselen over waar de Brabantse metropoolsamenwerking en de landelijke ambities elkaar kracht bij kunnen zetten. Onderwerp van gesprek zijn onder andere de dynamische en sterke Brabantse economie, het landschap waar van Gogh de liefde aan verklaarde en de kwaliteit van leven voor de ruim 2,5 miljoen inwoners.

Na een welkom van Commissaris van de Koning Ina Adema en gedeputeerde en BrabantStad-voorzitter Peter Smit is het woord aan Co Verdaas. De Hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, Dijkgraaf te Waterschap Rivierenland en voormalig staatsecretaris van Economische Zaken verzorgt een inleiding op de ontwikkeling van BrabantStad vanuit breed welvaartsperspectief. Vervolgens gaan bestuurders en topambtenaren uiteen in een tal sessies:

Van Gogh Nationaal Park – een topeconomie in een toplandschap
Na een aftrap door landschapsarchitect Adriaan Geuze buigen de aanwezigen zich over de vraag hoe we een topeconomie combineren met een toplandschap. Dit vanuit de ambitie om de meest concurrerende economische kracht te ontwikkelen binnen de landschappelijke waarden van een nationaal park.

Wonen in BrabantStad – de woonopgave in verstedelijkt gebied
Wethouders Paul de Beer, Roy Geers en Yasin Torunoglu pitchen de woonopgave in BrabantStad onder leiding van bestuurder Berend de Vries. Onderwerp van gesprek zijn brede departementale betrokkenheid en de koppeling met de Actieagenda Wonen en de Nationale Omgevingsvisie.

BrabantStad kennisinfrastructuur – een voorloper op Artificial Intelligence
Stedelijk Brabant wordt aangejaagd door een hoogdynamisch kennislandschap. De Brabantse Artificial Intelligence (AI) samenwerking bestaat uit universiteiten, hogescholen en ROC’s. Partners als BUAS (Breda), Mindlabs (Tilburg), JADS (‘s-Hertogenbosch), EAISI (Eindhoven) en Brainport Smart te District (Helmond) werken samen aan de oplossing voor complexe maatschappelijke problemen. Na een inspirerende opening diepen we onder leiding van wethouder Jan Hoskam de Brabantse propositie en de kansen voor de Nederlandse AI-coalitie gezamenlijk verder uit.

De OV-sprong in Brabant – voorwaarde voor succes
Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor het functioneren van de Brabantse samenleving en economie. Slim reizen, spoor en hoogwaardig openbaar vervoer vormen de ruggengraat van de toekomstige mobiliteit van Brabant. Over de sprong die het Brabantse OV-systeem moet maken wordt gesproken onder leiding van gedeputeerde Christophe van der Maat.

Ondernemen voor Brede Welvaart  – een economie die allen dient
De ambitie om sociale en economische tweedeling tegen te gaan, de link met armoede, gezondheid en verduurzaming, het is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van BrabantStad. Ondernemen voor Brede Welvaart is het nieuwe kompas van VNO-NCW en MKB-Nederland. Onder leiding van wethouder Cathalijne Dortmans diepen we de regionale en landelijke facetten van deze ambitie verder uit.

Op een futuristische wijze is ook gedacht aan de innerlijke mens. Vanuit BrabantStad ontvangen de deelnemers thuis de Experience Box – the future of food. Daarmee onderstrepen we waar onze provincie voor staat – genieten van het leven en vooroplopen in toekomstige ontwikkelingen.

De bijeenkomst is enkel toegankelijk voor genodigden.