Spring naar content

Deelauto’s in BrabantStad: open data als uitgangspunt

09 december 2019
Group 550

Van wie zijn onze data? Die vraag moeten overheden beantwoorden nu de digitale revolutie in onze samenleving zich in volle vaart voltrekt. Eerder spraken Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Helmond, Tilburg, Breda en de provincie Noord-Brabant in een intentieverklaring met elkaar af dat data bij moeten dragen aan een gezonde, veilige en leefbare omgeving, dat we gebruik maken van open standaarden, dat data in principe openbaar beschikbaar zijn én dat de overheid optreedt als regisseur.

Die principes passen we vanaf heden ook toe op deelauto’s. De sensoren waar deze mee uitgerust zijn leveren belangrijke informatie op over bijvoorbeeld verkeersbewegingen, vertragingen en het gebruik van auto’s. Voor overheden, NGO’s en ondernemers is deze informatie van grote waarde als het gaat om de verkeersveiligheid, parkeerbeheer, onderhoud, beleidsvorming én de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve mobiliteit (smart mobility). In samenwerking met de landsadvocaat is er daarom door de Brabantse steden en de provincie een modelovereenkomst opgesteld voor overeenkomsten met opdrachtnemers. Uitgangspunt van de deelovereenkomst is o.a. dat data in principe openbaar beschikbaar zijn.

Het contract met de leverancier van sensordata zorgt ervoor dat de overheid de toegang tot de infrastructuur waarborgt (open interfaces) en nieuwe innovatie kansen bevordert. Ook verschaft de overeenkomst duidelijkheid aan burgers en ondernemers over welke waarden en normen gehanteerd worden als het gaat om het gebruik van digitale infrastructuur (zoals sensortechnologie) in de publieke ruimte. Het contract geeft daarnaast invulling aan het principe dat data bijna altijd openbaar toegankelijk is tenzij de regelgeving rondom privacy en security anders aangeeft of de data-eigenaar de data niet wil delen.

Zo geven we als BrabantStad invulling aan een digitale revolutie voor iedereen.

Bijlage: Deelauto – data modelovereenkomst