Spring naar content

Een BrabantStad-werkagenda Slimme en Duurzame mobiliteit

16 december 2019
Group 550

Files, vertragingen en toenemende druk op ons openbaar vervoer: de mobiliteit in met name de Brabantse stedelijke regio’s staat onder druk. Voor de inwoners van onze provincie willen we dat mobiliteit een snelle, betrouwbare én duurzame schakel vormt tussen wonen, werken en vrije tijd. Voor onze economie is mobiliteit letterlijk van levensbelang – binnen dorpen en steden, tussen stedelijke regio’s, richting Rotterdam en Ruhrgebied, Antwerpen en Randstad.

In Brabants verband werken we daarom al jarenlang samen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. De vijf grote Brabantse steden en de provincie vonden elkaar binnen de metropoolsamenwerking BrabantStad en stelden een gedeelde Stedelijke Agenda op waarin slimme en duurzame mobiliteit een van de zes programma’s is. Binnen SmartwayZ.nl werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen al geruime tijd samen aan innovaties op het gebied van mobiliteit.

Nu zetten we een volgende stap. Tijdens het bestuurlijk overleg m.b.t. het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) spraken het Rijk en de Brabantse regionale overheden af om samen op te trekken richting een gezamenlijke werkagenda voor slimme en duurzame mobiliteit te Brabant. Het doel van deze werkagenda is om op korte termijn stappen te zetten op (regionale) bereikbaarheid, leefbaarheid, energie en verkeersveiligheid. Daarmee realiseren we niet alleen slimme mobiliteit, ook dragen we bij aan duurzaamheid en de te behalen CO2-reductie uit het klimaatakkoord. Hier werken we regionale maatregelen voor uit. Ook geven we met deze werkagenda invulling aan het Regionaal Mobiliteitsplan dat in het kader van het Klimaatakkoord moet worden opgesteld.

De werkagenda treft u hier.