Spring naar content

Een special over Data & Maatschappelijke Impact

19 december 2019
Group 550

Onlangs vond de Den Bosch Data Week #DBDW plaats. Computable, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de gemeente ’s-Hertogenbosch schreven er een special over. Een magazine over hoe we met data maatschappelijke impact bereiken. Met bijdragen van o.a. de burgemeester van ’s-Hertogenbosch Jack Mikkers over data & living labs, van brand loyalty over data & marketing, CIO Marcel Thaens van de provincie Noord-Brabant over data & innovatie in de openbare ruimte. Je leest ‘m hier!