Spring naar content

Een volgende stap richting Van Gogh Nationaal Park

19 december 2019
Group 550

Brabant gaat voor de status van Van Gogh Nationaal Park. De schilder dient als inspiratiebron om het Brabantse landschap de komende jaren kwalitatief mooier en beter te maken. Vincent van Gogh liet zich inspireren door het Brabantse land. En precies daar waar hij die inspiratie vond, ligt het Van Gogh National Park.

Dertig vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, bedrijfsleven, milieuclubs en andere maatschappelijke organisaties verbonden zich eerder aan de aanvraag voor de officiële status van nationaal park nieuwe stijl. Het streven is om het Brabantse landschap kwalitatief mooier, groter en beter te maken. In het verleden stonden economische belangen soms lijnrecht tegenover belangen van natuur en milieu. Of de stad tegenover het platteland. Die tegengestelde belangen bijeen brengen is de ambitie van Van Gogh Nationaal Park.

Tijdens de summit Gezonde en duurzame leefomgeving spraken de BrabantStad bestuurders af dat het concept- Masterplan eind december 2019 klaar moet zijn voor vaststelling in de Stuurgroep. De provincie zal mede namens BrabantStad het masterplan begin 2020 aanbieden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met het verzoek om de status Nationaal Park nieuwe stijl toe te kennen. Het streven is dat minister van LNV Carola Schouten tijdens de Landschapstriënnale 2020 deze status kan uitreiken. De BrabantStad-bestuurders spraken daarbij tevens af een gezamenlijke lobby hiertoe op te starten.