Spring naar content

Essay ‘Brabant zijn wij’ aangeboden door CdK Ina Adema

12 juli 2021
Group 550

Op 12 juli 2021 werd het Essay ‘Brabant zijn wij’ aangeboden door commissaris van de Koning Ina Adema in ‘s-Hertogenbosch aan de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s. In dit essay maakt BrabantKennis, op verzoek van de commissaris van de Koning, de balans op van Brabant tijdens, voor en na corona. Het schetst hoe we de coronacrisis samen doorkwamen en toch ieder op eigen wijze beleefden.

Ook werpt het een blik op hoe Brabant er voor corona bij lag én schetst het hoe we samen de toekomst van Brabant kunnen vormgeven. Want corona mag later een rimpeling in de geschiedenis blijken, het geeft ons nu de kans om te (her)overwegen wat we belangrijk vinden en daar samen over in gesprek te gaan. Het essay is een oproep om de dialoog te zoeken, in de bedrijven, de sportkantine, op straat. Want Brabant zijn wij!

Meer informatie vindt u op de website van de provincie.