Spring naar content

Gemeenteraden & Provinciale Staten stemmen in met subsidieplafond Regeling Professionele Kunsten

12 december 2019
Group 550

Ons culturele profiel maken we niet alleen lokaal maar juíst in samenwerking vanuit de regio met het rijk. De BrabantStad partners gaven daarom gehoor aan de wens van de minister om met voorstellen te komen om het Rijkscultuurbeleid 2021- 2024 meer af te stemmen op de kracht en behoeften van de regio. Zo kwamen we tot het regioprofiel Cultuur Brabantstad waarin we kiezen voor 1) cultuureducatie & participatie; 2) talentontwikkeling; 3) internationalisering; en 4) publiekswerking.

De afgelopen weken lag de subsidieregeling behorende bij het regioprofiel voor in de gemeenteraden en de provinciale staten. En met succes want inmiddels zijn alle samenwerkingspartners akkoord. Goed nieuws voor het culturele klimaat in Brabant en BrabantStad!