Spring naar content

Gezamenlijk bod op verstedelijking in Brabant én samen optrekken richting het nationaal investeringsfonds

21 oktober 2019
Group 550

Hoe het internationale vestigingsklimaat in Brabant(Stad) verder te versterken? Daarover organiseerde de summit Economisch Vestigingsklimaat twee werkateliers. Tijdens het summitoverleg bogen wethouders Berend de Vries, Jos van Bree, Stijn Steenbakkers, Yasin Torunoglu, Jan Hoskam, Marcel Meijs, Jos van Bree, Boaz Adank en gedeputeerden Erik van Merrienboer en Martijn van Gruijthuijsen zich over het resultaat.

Om de economische slagkracht van BrabantStad te versterken spraken de bestuurders af om zich de komende periode te richten op een drietal thema’s: de stedelijke transformaties, het gezamenlijk optrekken richting het nieuwe nationale investeringsfonds en de realisatie van topvoorzieningen. Ook gaat de summit EVK in kaart brengen aan welke bestuurlijke tafels de verschillende partners deelnemen met de ambitie om daar voortaan met een gezamenlijke boodschap aan te schuiven. Voor het onderwerp stedelijke transformatie/ wonen ontwikkelen Yasin Torunoglu, Berend de Vries en Erik van Merrienboer een voorzet voor de gezamenlijke agenda en lobby richting het Rijk nu het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze graag een gezamenlijk bod van BrabantStad tegemoetzien. Richting het nationale investeringsfonds en de topvoorzieningen pakken Boaz Adank, Stijn Steenbakker en Martijn van Gruijthuijsen de handschoen op. Met betrekking tot het project Datawise maken en digitalisering van het MKB wordt een werkgroep opgestart vanuit de summit om de regionale aanpak verder uit te werken. Bij deze werkgroep worden vertegenwoordigers van de provincie, de BOM en het KvK betrokken.