Spring naar content

Gezonde en duurzame leefomgeving: leren van London National Parc City & welkom aan de waterschappen

21 oktober 2019
Group 550

Tijdens het summitoverleg gezonde en duurzame leefomgeving maakten wethouders Paul de Beer, Gaby van den Waardenburg, Erik de Vries, Mike van der Geld, Roy Geers, Mario Jacobs, Erik de Ridder (namens waterschap de Dommel) en gedeputeerden Rik Grasshof en Anne-marie Spierings afspraken over de vervolgstappen van het project Het Volgende Landschap van Brabant. Ook sprak men af een gezamenlijk bezoek te brengen aan Londen waar deze zomer London National Park City gelanceerd werd. Onder het motto ‘Let’s make London greener, healthier and wilder’ bouwt Londen op vernieuwende wijze aan de stad van de toekomst – een stad als park en gemeenschap, duurzaam en van iedereen- en daarmee een waardevolle horizon voor de transformatie van de Brabantse steden in de metropoolregio BrabantStad. Tot slot verwelkomde de summit de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel waarvan de besturen besloten hebben om deel te nemen en financieel bij te dragen aan het werkbudget.