Spring naar content

Het volgende landschap

23 juni 2020
Group 550

BrabantStad – Het volgende landschap’. Dat is de titel van het boekje dat wethouder Mario Jacobs van Tilburg tijdens de #BrabantStad-dinsdag van 23 juni 2020 overhandigde aan gedeputeerde Peter Smit.

‘Natuur en landschap tot in het hart van de stad’ is o.a. de ambitie die de Brabantse steden, waterschappen en de provincie samen hebben geformuleerd. De komende decennia staan steden en provincie immers voor de opgave om de veranderingen op het vlak van klimaat, energie, landbouw, cultuurhistorie en vrijetijdsbesteding landschappelijk vorm te geven.

In het overhandigde boekje hebben de Brabantse steden, de Brabantse Waterschappen en de provincie uitgewerkt hoe zij samen de 21 eeuwse opgaven in het Brabantse bekenlandschap op de overgang van stad en land in samenhang oppakken. Deze ambities zijn ook onderdeel van het Masterplan Van Gogh Nationaal Park, in het bijzonder in de ontwikkellijn ‘Natuur en landschap tot in het hart van de stad. Zie ook www.vangoghnationalpark.com/masterplan.