Spring naar content

Innovatiesubsidie voor BrabantStad sensorenregister

21 december 2020
Group 550

BrabantStad loopt voorop in de ontwikkeling naar een slimme digitale én de bescherming van privacy van inwoners. Het BrabantStad-sensorenregister dient als voorbeeld voor een landelijk sensorenregister.

Op steeds meer plekken in onze steden komen we sensoren tegen. Ze meten bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, verkeersdrukte, geluidsoverlast en het aantal mensen in drukke winkelgebieden. Inwoners hebben vaak geen idee hoe vaak en hoeveel er in onze steden al gemeten wordt. Ook is er nog geen gemeentelijk kader dat de belangen van de inwoners beschermt. Daarom werken we in BrabantStad-verband al langer aan een sensorenregister: elke inwoner moet kunnen weten welke sensoren welke gegevens verzamelen in de openbare ruimte.

Dat BrabantStad hiermee voorop loopt mag duidelijk zijn nu het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt om een landelijk sensorenregister op te zetten. Belangrijke stappen zijn in 2021 gezet om een werkend concept van het sensorenregister mogelijk te maken. Met een innovatiesubsidie van BZK van 159.000 euro en een bijdrage vanuit BrabantStad van 40.000 euro wordt er vaart gezet achter de ontwikkeling van het sensorenregister waarvan uiteindelijk BZK de opdrachtgever wordt en hat Kadaster de landelijke opdrachtnemer. Zo dragen we als BrabantStad als koploper bij aan slimme digitale steden én bescherming van de privacy van onze inwoners.