Spring naar content

Jaarverslag 2021 vastgesteld

28 maart 2022
Group 550

Het jaar 2021 was het jaar waarin de BrabantStad-samenwerking haar 20-jarige bestaan vierde. Bovenal was het ’t jaar waarin we hoopten het COVID-19 virus achter te kunnen laten maar waarin het virus helaas de samenleving in haar greep hield. Met uitzondering van een korte periode in de zomer met grotere maatschappelijke vrijheid en ruimte voor fysieke ontmoeting ondervond ook BrabantStad hier de nodige hinder van.

Stilgezeten hebben we echter niet. Via online ontmoetingen werkten we ook in 2021 aan de realisatie van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2021. Daarnaast stond 2021 in het teken van het opstellen van een herijkte agenda voor de komende periode. Vertrekpunt voor de herijking zijn de uitgangspunten van de afgelopen jaren evenals de ambitie om te behoren tot de top vijf van Europese kennis- en innovatieregio’s vertaald in de inzet op het ABC van BrabantStad (Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend, later aangevuld met de D van Duurzaamheid). Wel zijn de onderliggende inhoudelijke thema’s onderhevig aan de actualiteit evenals de governance.

In bestuurlijk opzicht was 2021 daarnaast een bewogen jaar. Op landelijk niveau vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats en verkeerden we door de lange formatie tot het slot van 2021 in het ongewisse over de ambities van een nieuw Kabinet en de implicaties voor Brabant. Ook vonden er binnen BrabantStad tal van wisselingen van de wacht plaats. Niet alleen trad er een nieuw provinciebestuur aan, ook de colleges van de stedelijke partners namen afscheid van ervaren BrabantStad-bestuurders en verwelkomden nieuwe sterren aan het firmament. Ter illustratie: de stuurgroep die u dit jaarverslag aanbiedt bestaat voor de helft uit andere leden dan in 2020. Last but not least nam het programmabureau daarnaast afscheid van twee opeenvolgende teamleiders.

We kijken daarmee op 2021 terug als een jaar waarin we bouwden aan de basis van BrabantStad. Dit in de verwachting dat we in 2022, na het aantreden van de nieuwe colleges, met hernieuwde energie de samenwerking kracht bij kunnen zetten.

Het volledige jaarverslag kunt u hier bekijken.

De stuurgroep BrabantStad,

Elies Lemkes-Straver – provincie Noord-Brabant
Tim van ‘t Hof – gemeente Breda
Jan Hoskam – gemeente ‘s-Hertogenbosch
Monique List – gemeente Eindhoven
Bas van der Pol – gemeente Tilburg
Gaby van den Waardenburg – gemeente Helmond