Spring naar content

Jaarverslag BrabantStad 2022: verder bouwen aan de basis

07 juni 2023
Group 550

In maart 2022 gingen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor BrabantStad betekende dit na het aantreden van de nieuwe colleges een wisseling van bestuurders in onze stuurgroep. Hierin verwelkomden we het afgelopen jaar vier nieuwe gezichten.

We gingen aan de slag met het overdrachtsdocument van begin 2022 waarin de ambitie om te behoren tot de top vijf van Europese kennis- en innovatieregio’s benoemd staat. Er bleek een andere manier van samenwerken nodig om gezamenlijk de uitdagingen in onze steden aan te pakken. Hierbij hangen die uitdagingen samen met het tempo waarin actualiteiten zich ontwikkelen. Dit had tot gevolg dat het afgelopen jaar in het teken stond van de herijking BrabantStad.

Met de aanscherpingen vanuit de herijking kan het netwerk in de toekomst adaptiever werken en wordt de samenwerking kracht bij gezet. Dit zorgt voor een stevige basis om de komende jaren met voldoende slagkracht van betekenis te kunnen zijn. Hiermee kunnen we sneller inspelen op actualiteiten en veranderingen die horen bij de huidige tijd.

We kijken terug op 2022 als een jaar waarin we verder bouwden aan BrabantStad. De veranderende samenwerking leidde tot nieuwe energie en enthousiasme. In 2023 vertalen we deze energie verder door naar concrete resultaten.

Het volledige jaarverslag van 2022 kunt u hier vinden.