Spring naar content

Miljarden euro’s nodig voor spoor en openbaar vervoer in het zuiden

24 september 2020
Group 550

Op 23 september 2020 is tijdens een bijeenkomst met de betrokken partners (o.a. provincies Brabant, Zeeland, Limburg, BrabantStad, NS en ProRail) het toekomstbeeld ‘OV in 2040: de zuidelijke hink-stap-sprong’ besproken. De zuidelijke uitwering van het Toekomstbeeld OV 2040 dient ervoor om het openbaar vervoer in Zuid-Nederland toekomstbestendig te maken. Er is minimaal 3,5 miljard euro nodig voor investeringen in knooppunten, infrastructuur en andere verbeteringen op en rond het spoor. Dat is de belangrijkste bevinding van de regionale uitwerking van het Toekomstbeeld OV 2040, dat de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben gedaan op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De zuidelijke uitwerking van het Toekomstbeeld OV 2040 wordt op 8 oktober aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven overhandigd tijdens een landelijk spoor- en ov-overleg. De provincies willen haar dan ook uitnodigen om deze uitwerking over te nemen en samen voortvarend op te pakken. Dat kan door in november tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimtelijke en Transport (BO MIRT) de eerste financiële afspraken te maken. Lees meer hierover in het gezamenlijke persbericht van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland of in de flyer Toekomstbeeld OV 2040 .