Spring naar content

Op naar een uitvoeringsplan voor veiliger, duurzamer en efficiënter verkeer

21 oktober 2019
Group 550

Tijdens het summitoverleg slimme en duurzame mobiliteit stelden de Brabantse wethouders Boaz Adank, Monique List, Mario Jacobs, Ufuk Kâhya, Antoinette Maas en gedeputeerde Christophe van der Maat de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland vast. Het doel: ons verkeer veiliger, duurzamer en efficiënter organiseren.

Nu de verklaring is vastgesteld heeft het directeurennetwerk SmartwayZ.NL opdracht gekregen om deze om te zetten in een concreet uitvoeringsplan. In het voorjaar van 2020 komt het uitvoeringsplan voor de periode tot en met 2023 ter tafel. Aansluitend spraken wethouders en gedeputeerde tijdens de summit o.a. over het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040.