Spring naar content

Nadere kennismaking met BrabantStad

28 november 2023
Group 550

Op 24 november kwamen raads- en statenleden van alle BrabantStad partners bij elkaar in het provinciehuis om nader kennis te maken met het grootstedelijk netwerk. Ze werden welkom geheten door commissaris van de Koning Ina Adema, die speciaal het belang van grootstedelijke samenwerking benadrukte. Deze grootstedelijke samenwerking schept kansen, zorgt dat we elkaars netwerken versterken en samen betere oplossingen kunnen aandragen voor gezamenlijke opgaven.

Na deze opening namen Stijn Smeulders en Jeroen Bruijns, voorzitter en vicevoorzitter van de stuurgroep BrabantStad, de aanwezigen mee in het gezamenlijke verleden van het netwerk. Ook vertelde ze over de grote thema’s voor de toekomst. Belangstellende vragen vanuit de deelnemers werden beantwoord en er werden mogelijk kansrijke thema’s voor grootstedelijke samenwerking meegegeven. Een mooie en interessante middag waar raads- en statenleden kennis maakten met BrabantStad en elkaar.
Bedankt voor jullie interesse, samen maken we BrabantStad!