Spring naar content

Nieuwe Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets vastgesteld

21 mei 2019
Group 550

De afgelopen jaren heeft de fiets binnen Brabant letterlijk en figuurlijk een plek gekregen. Naast de aanleg van fietsinfrastructuur en de forse groei in stallingsmogelijkheden bij stations heeft de fiets ook een prominente plek gekregen op de politieke agenda’s. De (elektrische) fiets wordt steeds meer gezien als het duurzame alternatief dat positief bijdraagt aan opgaven als (stedelijke) bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, sociale duurzaamheid, gezondheid en milieu. In de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2020 is de fiets een van de speerpunten binnen de summit Slimme en duurzame mobiliteit.

Nu ligt er een samenwerkingsagenda Fiets voor de periode 2019-2022. Deze agenda staat in het teken van gezamenlijk werken aan de regionale innovatieve projecten en onderzoek. Tegelijkertijd zet de agenda kennisuitwisseling over lokale initiatieven en communicatie hoog op de agenda.

We nodigen iedereen – ook buiten BrabantStad – uit om met ons samen te werken aan deze nieuwe samenwerkingsagenda. De agenda gaat deels over de zaken die BrabantStad al in gang heeft gezet en die geïntensiveerd worden. Daarnaast bevat de agenda een flink aantal nieuwe projecten en acties die nodig zijn om de gewenste groei in het aantal fietskilometers te bereiken