Spring naar content

OCW steunt BrabantStad met €400.000 voor internationalisering

21 mei 2019
Group 550

Het regioprofiel ‘Brabant Maakt Het!’ is het resultaat van de bestuurlijke samenwerking op het gebied van cultuur in BrabantStad. Het ministerie van OCW ondersteunt verder onderzoek naar samenwerking in de regio. BrabantStad ontvangt van OCW €400.000 voor het voorstel voor de proeftuin Internationalisering, die onderdeel is van het regioprofiel.

Proeftuin internationalisering
We schreven het in het regioprofiel al op: ‘De stedelijke regio BrabantStad kenmerkt zich door (grootschalige) culturele evenementen, sterke merken en vele makers. Makers en culturele instellingen die in de stedelijke regio en lokaal geworteld zijn, geven in een recente inventarisatie aan niet zonder hun internationale samenwerkingspartners (contacten en netwerken) te kunnen. Het kenmerkt de provincie: de wereld is het speelveld. Er zijn optredens en coproducties die strekken van China tot New York en van Scandinavië tot Italië. Internationalisering en culturele uitwisseling zorgen voor nieuwe invloeden, kennis en beelden, stimuleren innovatieve en creatieve ontwikkeling en dragen bij aan ondernemerschap.’

Het versterken, beter zichtbaar maken en beter laten renderen van internationale contacten en netwerken van de culturele sector is het doel van samenwerking op het gebied van internationalisering. Deze proeftuin heeft directe relaties met de andere programmalijnen, met name talentontwikkeling en publiekswerking. Het regioprofiel en de proeftuin moeten er ook voor zorgen dat alle (al dan niet tijdelijke) Brabanders met een internationale achtergrond en internationaal publiek sterker betrokken worden bij cultuur in de regio. We stimuleren nieuwe allianties en verbeteren de zichtbaarheid van informatie over cultuur.

Vier sporen
De komende anderhalf jaar wordt aan vier sporen binnen deze proeftuin gewerkt, met als doel de uitkomsten te verankeren in het cultuurbeleid in 2021-2024. Dat zijn:

1. Versterken van internationale netwerken, bijvoorbeeld via residencies, en kennisontwikkeling en kennisuitwisseling, bijvoorbeeld via bijeenkomsten en een kennisplatform.

2. Aantrekken van meer internationale bezoekers voor het culturele programma in Brabant.

3. Betrekken van (al dan niet tijdelijke) inwoners met een internationale achtergrond bij het culturele aanbod.

4. Aantrekken van meer Brabants publiek bij internationaal aanbod in Brabant.