Spring naar content

Terugblik BrabantStad Dinsdag 6 december 2022

16 januari 2023
Group 550

De BrabantStad dinsdag van 6 december vond plaats in het Philipsstadion in Eindhoven. Het werd een inspirerende bijeenkomst die werd ingeleid door ‘gastheer’ en burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven. Vervolgens gaf oud PSV directeur Toon Gerbrands een prikkelende lezing over de raakvlakken tussen topsport en een topregio en de wijze waarop overheid, onderwijs, bedrijfsleven en topsport met elkaar samenwerken aan een vitale regio. Na dit boeiende verhaal maakten we kennis met Janneke van Kessel, Stadsgazant van Eindhoven die trots vertelde over hoe de PSV Foundation samen met Multi helix partners werkt aan het realiseren van maatschappelijke opgaves. Nog vóór de pauze gingen aanwezigen in verschillende groepen met elkaar in gesprek in de zogenoemde thematafels. De door de bestuurders gekozen thema’s waren dit keer Asiel (opvang, integratie), Energie, (inclusieve) Arbeidsmarkt, Vertrouwen in de politiek en Gezondheid. Het laatste blok was gereserveerd voor de terugkerende themalijnen.

Jeroen Dijsselbloem
Burgemeester Jeroen Dijsselbloem zat ‘vroeger’ als kind al op de jongerenrang bij PSV. Volgens Dijsselbloem is het stadion een echte ontmoetingsplek waar mensen bij elkaar komen om voetbal te kijken, te eten, te werken of naar muziek te luisteren. “Dit is historische grond waar veel succes behaald is en waar nog veel succes behaald gaat worden.” Dijsselbloem geeft aan verheugd te zijn dat het stadion vandaag het decor is voor de BrabantStad partners om met elkaar aan te haken op de actualiteit en om een mooie samenwerking verder vorm te geven.

Inspiratielezing Toon Gebrands

“Ik blijf in Brabant wonen want hier is het ’t leukst!”

Toon Gerbrands

Het gaat om visie, actie en passie

Spreker van de dag was Toon Gerbrands; in het verleden onder andere actief als volleybal bondscoach en directeur van AZ én PSV. In een boeiende lezing nam hij de aanwezigen mee in wat er nodig is om te presteren in een topsportklimaat én hoe de PSV foundation samen met partners uit de overheid, wetenschap, bedrijfsleven en de topsport verder bouwt aan een nog vitalere regio. Het ging vooral over de raakvlakken tussen topsport en een topregio! In zijn reis door de topsport behaalde hij aansprekende successen en zag hij allerlei interessante patronen en inzichten die tot succes leiden; inzichten die volgens hem aan de basis liggen van goed leiderschap en die ook gelden voor overheden. Volgens hem gaat het juist zo goed met de Brainportregio omdat verschillende sectoren en partijen de handen in elkaar slaan en als één topteam functioneert.

Gerbrands sprak onder andere over de drie-eenheid ‘visie, actie en passie’. “Het begint altijd met een goede visie. Dat geeft duidelijkheid. Daarnaast moet je gewoon hard werken. Dat is altijd zo als je de top wilt bereiken. En als derde is er passie; dan wil je iets zo ongebreideld graag dat het soms vanzelf gaat. Als je visie en passie hebt maar er is geen actie, dan kom je niet ver. Ik vergelijk dat met sommige beleidsmedewerkers. Als je actie en passie hebt maar er is geen visie, dan ga je misschien hard maar dan kom je ook niet ver. Dat vergelijk ik met een workaholic. En als je visie en actie hebt maar je hebt geen passie, dan ga je wel vooruit maar ben je vergelijkbaar met een ‘gemiddelde sporter’. Het is juist die drie-eenheid die er toe leidt dat je er echt bovenuit kunt steken en dat zien we duidelijk terug in de Brainportregio.”

Vier hoofdmotieven

Een tweede patroon of ‘wijsheid’ leerde Gerbrands van een aansprekende buitenslandse coach; een soort ‘goeroe’ in topsportcoaching. Deze man gaf aan dat elke coach zijn eigen ‘hoofdmotief’ heeft om te coachen en te sturen. Hij onderscheidt vier hoofdmotieven. 1-leren en ontwikkelen, 2-bezitten en verzamelen, 3-binden en contact hebben, 4-verdedigen (defensief/vasthouden). Volgens Gerbrands is de grote kracht van de Brabantse Brainportregio dat zij sterk is in ‘leren en ontwikkelen’ en ‘(ver-)binden’. “Dat is hier echt uniek. Dat zie je ook niet in deze mate terug in Amsterdam en Rotterdam. Amsterdam is wat meer van het ‘bezitten en verzamelen’ en Rotterdam is wat meer van het ‘verdedigen en vasthouden’. Brabant moet zijn kracht om te verbinden dan ook écht koesteren. Hier kun je bijvoorbeeld relatief makkelijk even binnenlopen bij de CEO van een multinational om iets te bespreken. Dat kan heel spontaan en gemoedelijk. Dat is in de Randstad onmogelijk.”

Waar het gaat om ‘leiderschap’ in relatie tot werk en verbinding houdt Gerbrands er een bijzondere visie op na. “Leiderschap betekent wat mij betreft dat je andere mensen goed laat functioneren. In mijn tijd als directeur van PSV vond ik het belangrijk dat mijn agenda drie dagen in de week leeg was. Dan had ik dus geen vaste afspraken. In die drie dagen had ik juist veel tijd om met mensen leuke gesprekken te voeren over belangrijke zaken als zingeving en gezondheid. Dan heb je dus voldoende ruimte om met mensen te praten over de zaken die er écht toe doen.”

Vijfkamertheorie

Volgens Gerbrands is de Brainportregio ook succesvol omdat het een sterk fundament heeft dat bestaat uit vijf solide kamers; 1-werk, 2-relaties, 3-gezondheid, 4-vrije tijd en 5-zingeving. Om succesvol te kunnen zijn is het volgens Gerbrands van groot belang dat er een balans is tussen de vijf kamers. “Als je één van deze kamers verwaarloosd kom je daar meteen achter. Een goede coach of manager – maar ook een succesvolle regio – is dan ook in balans; fysiek, sociaal én mentaal!” De vijfkamertheorie

Een mooie samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, wetenschap en topsport

Dát de Brainportregio Eindhoven fysiek, sociaal én mentaal in balans is blijkt wel uit de unieke samenwerking tussen PSV en belangrijke spelers uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschap, onderwijs en topsport in de regio. Gerbrands: “Toen Philips besloot om niet langer shirtsponsor te willen zijn, zijn wij met deze partijen in gesprek gegaan. We hebben ze gevraagd wat zij graag zouden willen in een samenwerking met ons en met elkaar. Waar ligt hún behoefte? Waar zien zij een meerwaarde? Uit deze gesprekken kwam al snel naar voren dat ze allemaal belang hebben bij goede voorzieningen in hun nabijheid, gezonde medewerkers en een vitale regio. Om als regio economisch concurrerend te blijven is het immers essentieel dat medewerkers zich goed voelen op het werk en in hun privéleven.”

Shirt PSV

Het gezamenlijke doel werd om te werken aan een regio waar de mensen zich nóg fitter, vitaler en gezonder voelen. Zo ontstond een vergaande samenwerking tussen de Brainport partners met de bedoeling elkaar te inspireren, te helpen, kennis te delen en een Vitaliteitsplatform op te zetten. Op dit platform kan iedereen waardevolle informatie vinden over bijvoorbeeld bewegen, goede voeding en slapen. Zo weet Philips bijvoorbeeld veel over slaap en slaapproblemen, helpt Jumbo mensen bij een gezond voedingspatroon en geeft ASML advies over timemanagement. PSV kan vanuit zijn ervaring mensen helpen bij het verkrijgen en onderhouden van een fit lichaam. Gerbrands: “Het mooie is dat alle deelnemende partners mensen/medewerkers vrijmaken om met elkaar deze vitaliteitsprogramma’s te draaien.”

De samenwerkende partijen prijken nu onder de naam ‘Brainport Eindhoven, Metropoolregio’ op het shirt van PSV.

Thematafels

De bedoeling van de thematafels op deze BrabantStad dinsdag was om informatief én interactief door te praten over een aantal thema’s die op dit moment actueel en urgent zijn.

Er waren vijf thematafels, te weten:

  1. Asiel (integratie)
  2. Energie
  3. (Inclusieve) arbeidsmarkt
  4. Vertrouwen in de politiek
  5. Gezondheid

Het voorzitterschap aan de thematafels werd ingevuld door de gemeentesecretarissen.

In de thematafels ging het vooral over de vraag wat het thema zo belangrijk en actueel maakt, welke problemen er gezamenlijk worden ervaren en of er mogelijkheden zijn om deze problemen gezamenlijk aan te pakken.

Thematafel BrabantStad Dinsdag Thematafel BrabantStad Dinsdag 6 december 2022