Spring naar content

Tweede informatie- en inputbijeenkomst Meerjarenregeling BrabantStad

05 september 2019
Group 550

In de provincie Noord-Brabant lopen we graag te koop met cultuur. Logisch, want met zoveel kunstzinnige initiatieven, zowel op amateur- als professionele basis en met een scherp oog voor talentontwikkeling, valt er in Brabant veel te genieten.

In het Regioprofiel BrabantStad 2021-2024, zoals dit is aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, staan onze ambities voor de kunstenplanperiode 2021-2024. Met de nadruk op ónze.

BrabantStad staat in dit verband namelijk niet alleen voor de samenwerking van de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg met de Provincie Noord-Brabant. Bij het opstellen en uitvoeren van het regioprofiel heeft de Brabantse cultuursector een belangrijke rol: makers van kunst, werkplaatsen, podia en andere culturele organisaties.

Het blijft mogelijk om te reageren op onderdelen van ons regioprofiel. We staan altijd open voor goede suggesties die ons helpen om het Brabantse cultureel beleid voor de nabije toekomst verder aan te scherpen.

Op donderdag 12 september 2019 van 15:00 – 17:00 uur

Locatie :
Cinecitta
29 Willem II Straat
5038 BA Tilburg