Spring naar content

Verkenning naar circulaire en slimme brabantse maakindustrie door tno

05 november 2019
Group 550

Wereldwijde ontwikkelingen zoals schaarste van grondstoffen en klimaatverandering blijven niet zonder gevolgen voor de Brabantse maakindustrie. TNO onderzocht het afgelopen half jaar 15 Brabantse bedrijven in de maakindustrie. In het rapport “Slim èn circulair : hoe de smart industry circulaire economie in de praktijk brengt” schetst men een oplossingsrichting.

Met het onderzoek naar circulaire en slimme handelingsperspectieven binnen de Brabantse maakindustrie wordt inzichtelijk gemaakt wat verschillende koplopers doen om enerzijds het risico van schaarse grondstoffen af te bouwen en anderzijds minder CO2 uit te stoten. In de circulaire economie kiezen maakbedrijven ervoor om grondstoffen te behouden door een gesloten kringloop te hanteren. Door Smart Industry toepassingen te gebruiken kunnen deze circulaire handelingsperspectieven worden versneld.

Uit de rapportage van TNO blijkt dat circulaire handelingsperspectieven breed zijn ingebed bij de onderzochte Brabantse bedrijven in de maakindustrie. Ook worden ze gestimuleerd om zich meer met duurzame innovaties bezig te houden door een grote groep stakeholders (klanten, aandeelhouders, personeel en sollicitanten). De uitgebreide conclusies en adviezen van TNO treft u in de volledige rapportage.